Besluiten en bestuurlijke stukken college burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders vergadert iedere dinsdag om 9.00 uur. Na elke vergadering wordt een besluitenlijst opgesteld. Daarin kunt u lezen wat het college van b en w tijdens een vergadering heeft besloten.

Deze besluitenlijst en de bijbehorende bestuurlijke stukken – voor zover openbaar – kunt u terugvinden in het Begin externe link: Raadsinformatiesysteem (RIS)(Externe link), einde externe link..

Houd u er rekening mee dat een besluitenlijst niet direct de volgende dag beschikbaar is. Dit geldt ook voor de bestuurlijke stukken. Er kan op een later moment nog een aanvulling zijn op de lijst van documenten.

Zoeken in het RIS

Bent u op zoek naar een besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders?

Er verschijnt een lijst met bestuurlijke stukken die bij de vergadering besproken zijn. Onderaan deze opsomming vindt u de besluitenlijst van het college.

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070