Registreren voor inwoners van Sint Maarten, Aruba of Curaçao

Woont u op Aruba, Curaçao of Sint Maarten en heeft u de Nederlandse nationaliteit? Dan kunt u zich bij de gemeente Den Haag registreren als kiezer buiten Nederland.

Voorwaarden voor registratie als kiezer buiten Nederland

   Tweede Kamer

   U kunt zich registreren voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer als u:

   • buiten Nederland woont en niet meer ingeschreven staat in een Nederlandse gemeente
   • op het moment van de aanvraag de Nederlandse nationaliteit heeft
   • op het moment van de aanvraag 17 jaar of ouder bent. U kunt pas meedoen aan verkiezingen als u 18 jaar of ouder bent.
   • voldoet aan 1 van de volgende voorwaarden:

    • U heeft 10 jaar in Nederland gewoond.
    • U bent werkzaam in Nederlandse openbare dienst.
    • Uw echtgeno(o)t(e)/partner/ouder/voogd is in Nederlandse openbare dienst en voert een gezamenlijke huishouding met u. Bij het opsturen van uw stem moet u dan een verklaring van openbare dienst meesturen met uw briefstembewijs, stembiljet en kopie legitimatiebewijs. Deze verklaring moet getekend zijn door de minister. Doet u dit niet? Dan is uw stem niet geldig. Dit geldt alleen als u of uw partner werkzaam is in openbare dienst.

   Europees Parlement

   U kunt zich registreren voor de verkiezing van de leden van het Europees Parlement als u:

   • buiten Nederland woont en niet meer bent ingeschreven in een Nederlandse gemeente
   • op het moment van de aanvraag de Nederlandse nationaliteit heeft
   • op het moment van de aanvraag 17 jaar of ouder bent. U kunt pas stemmen als u 18 jaar of ouder bent.

   Registreren als kiezer buiten Nederland

   Hoe werkt het?

   Registreren

   • Vul dit formulier in
   • Print het
   • Onderteken het
   • Scan het
   • Stuur het met een kopie van uw geldige identiteitsdocument op:

    • via een persoonlijke uploadlink. Deze ontvangt u per e-mail na het invullen van het formulier
    • of via de algemene uploadpagina
    • of per post naar: Gemeente Den Haag
     Verkiezingen KBN
     Postbus 84 008
     2508 AA Den Haag
     Nederland
    • U krijgt per e-mail een bevestiging als de gemeente uw registratieverzoek heeft ontvangen.
    • U krijgt een bevestiging van opname in het permanente register als de gemeente uw verzoek heeft verwerkt.

    Stemmen als kiezer buiten Nederland

    Als kiezer buiten Nederland stemt u standaard per brief. Het briefstembewijs wordt 12 weken voor een verkiezing via de post aan de Nederlandse vertegenwoordiging gestuurd. U moet het daar zelf komen ophalen. U krijgt een bericht wanneer uw briefstembewijs voor u klaarligt.

    Ongeveer 4 weken voor de verkiezing wordt het stembiljet verstuurd (dit is niet eerder klaar). U ontvangt het stembiljet per e-mail of post, afhankelijk van de keus die u heeft gemaakt bij uw registratie. Wanneer u voor de optie ‘post’ heeft gekozen, kunt het stembiljet ophalen bij de Nederlandse Vertegenwoordiging. Pas wanneer u het stembiljet heeft ontvangen, kunt u uw stem afgeven bij de vertegenwoordiging op Aruba, Curaçao of Sint Maarten.

    Stemmen via een volmacht of met kiezerspas

    U kunt iemand anders voor u laten stemmen via een volmacht. Per verkiezing moet u een nieuwe volmacht aanvragen.

    Het is ook mogelijk op de verkiezingsdag zelf uw stem uit te brengen op een Nederlands stembureau (ook Bonaire, Sint Eustatius en Saba). Dat doet u met een kiezerspas. Per verkiezing moet u een nieuwe kiezerspas aanvragen.

    Bekijk de video Permanente registratie kiezers buiten Nederland

    Stemmen via een volmacht of kiezerspas 

    U kunt er ook voor kiezen iemand anders voor u te laten stemmen via een volmacht. U moet een volmacht per verkiezing aanvragen.

    Het is ook mogelijk op verkiezingsdag zelf uw stem uit te brengen op een Nederlands stembureau (inclusief Bonaire, Sint Eustatius en Saba). Dat doet u met een kiezerspas. 

    De deadline om een kiezerspas of volmacht aan te vragen voor de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart 2021, is verlopen.

    Houd uw adres actueel

    Bent u verhuisd of gaat u verhuizen? Geef uw nieuwe adres door.

    Contact

    Heeft u nog vragen? Neem contact op met unit Verkiezingen van de gemeente Den Haag.

    Zie ook: Kiezers buiten Nederland

    Gepubliceerd: 4 februari 2021Laatste wijziging: 26 juli 2021