Registreren voor inwoners van Sint Maarten, Aruba of Curaçao

Woont u op Aruba, Curaçao of Sint Maarten en heeft u de Nederlandse nationaliteit? Dan kunt u zich bij de gemeente Den Haag registreren als kiezer buiten Nederland.

Voorwaarden voor registratie als kiezer buiten Nederland

   Tweede Kamer

   U kunt zich registreren voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer als u:

   • buiten Nederland woont en niet meer ingeschreven staat in een Nederlandse gemeente
   • op het moment van de aanvraag de Nederlandse nationaliteit heeft
   • op het moment van de aanvraag 17 jaar of ouder bent. U kunt pas meedoen aan verkiezingen als u 18 jaar of ouder bent.
   • voldoet aan 1 van de volgende voorwaarden:

    • U heeft 10 jaar in Nederland gewoond.
    • U bent werkzaam in Nederlandse openbare dienst.
    • Uw echtgeno(o)t(e)/partner/ouder is in Nederlandse openbare dienst en voert een gezamenlijke huishouding met u. Bij het opsturen van uw stem moet u dan een verklaring van openbare dienst meesturen met uw briefstembewijs, stembiljet en kopie legitimatiebewijs. Deze verklaring moet getekend zijn door de minister. Doet u dit niet? Dan is uw stem niet geldig. Dit geldt alleen als u of uw partner werkzaam is in openbare dienst.

   Europees Parlement

   U kunt zich registreren voor de verkiezing van de leden van het Europees Parlement als u:

   • buiten Nederland woont en niet meer bent ingeschreven in een Nederlandse gemeente
   • op het moment van de aanvraag de Nederlandse nationaliteit heeft
   • op het moment van de aanvraag 17 jaar of ouder bent. U kunt pas stemmen als u 18 jaar of ouder bent.

   Registreren als kiezer buiten Nederland

   Hoe werkt het?

   Registreren

    Gemeente Den Haag
    Verkiezingen KBN
    Postbus 84 008
    2508 AA Den Haag
    Nederland

    • U krijgt per e-mail een bevestiging als de gemeente uw registratieverzoek heeft ontvangen.
    • U krijgt een bevestiging van opname in het permanente register als de gemeente uw verzoek heeft verwerkt.

    Weet u niet zeker of u staat geregistreerd als kiezer buiten Nederland?

    Heeft u als kiezer buiten Nederland gestemd bij het referendum over de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) of de Europees Parlementsverkiezingen van mei 2019? Dan staat u geregistreerd als kiezer buiten Nederland. U ontvangt automatisch informatie en documenten die u nodig heeft om te kunnen stemmen bij de Tweede Kamerverkiezing van 17 maart 2021. U hoeft zelf niets te doen.

    Heeft u zich vóór 1 april 2017 voor het laatst geregistreerd? Bijvoorbeeld bij de Tweede Kamerverkiezing van 2017? Dan moet u zich opnieuw registreren.  Weet u niet meer wanneer u zich heeft geregistreerd? Neem dan contact op met gemeente. De medewerkers kunnen controleren of u staat geregistreerd als kiezer.

    Stemmen als kiezer buiten Nederland

    Als kiezer buiten Nederland stemt u standaard per brief. Het briefstembewijs (de stempas voor kiezers buiten Nederland) wordt 12 weken voor een verkiezing via de post aan de Nederlandse vertegenwoordiging gestuurd. U moet het daar zelf komen ophalen. U krijgt een bericht wanneer uw briefstembewijs voor u klaarligt  

    Ongeveer 4 weken voor de verkiezing wordt het stembiljet verstuurd (dit is niet eerder klaar). U ontvangt het stembiljet per e-mail of post, afhankelijk van de keus die u heeft gemaakt bij uw registratie. Wanneer u voor de optie ‘post’ heeft gekozen, kunt het stembiljet ophalen bij de Nederlandse Vertegenwoordiging. Pas wanneer u het stembiljet heeft ontvangen, kunt u uw stem afgeven bij de vertegenwoordiging op Aruba, Curaçao of Sint Maarten.

    Bekijk de video Permanente registratie kiezers buiten Nederland

    Houd uw adres actueel

    Bent u verhuisd of gaat u verhuizen? Geef uw nieuwe adres door.

    Contact

    Heeft u nog vragen? Neem contact op met unit Verkiezingen van de gemeente Den Haag.

    Zie ook: Kiezers buiten Nederland

    Gepubliceerd: 12 april 2019Laatste wijziging: 24 september 2020