Registreren voor inwoners van Sint Maarten, Aruba of Curaçao

Woont u op Aruba, Curaçao of Sint Maarten en heeft u de Nederlandse nationaliteit? Dan kunt u zich bij de gemeente Den Haag registreren als kiezer buiten Nederland.

Voorwaarden voor registratie als kiezer buiten Nederland

   Kiescollege niet-ingezetenen en Tweede Kamer

   U kunt zich registreren voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer en voor het kiescollege niet-ingezetenen voor de Eerste Kamer en de Tweede Kamer als u:

   • buiten Nederland woont en niet meer ingeschreven staat in een Nederlandse gemeente
   • op het moment van de aanvraag de Nederlandse nationaliteit heeft
   • op het moment van de aanvraag 17 jaar of ouder bent. U kunt pas meedoen aan verkiezingen als u 18 jaar of ouder bent.
   • voldoet aan 1 van de volgende voorwaarden:

    • U heeft 10 jaar in Nederland gewoond.
    • U bent werkzaam in Nederlandse openbare dienst.
    • Uw echtgeno(o)t(e)/partner/ouder/voogd is in Nederlandse openbare dienst en voert een gezamenlijke huishouding met u. Bij het opsturen van uw stem moet u dan een verklaring van openbare dienst meesturen met uw briefstembewijs, stembiljet en kopie legitimatiebewijs. Deze verklaring moet getekend zijn door de minister. Doet u dit niet? Dan is uw stem niet geldig. Dit geldt alleen als u of uw partner werkzaam is in openbare dienst.

   Europees Parlement

   U kunt zich registreren voor de verkiezing van de leden van het Europees Parlement als u:

   • buiten Nederland woont en niet meer bent ingeschreven in een Nederlandse gemeente
   • op het moment van de aanvraag de Nederlandse nationaliteit heeft
   • op het moment van de aanvraag 17 jaar of ouder bent. U kunt pas stemmen als u 18 jaar of ouder bent.

   Registreren als kiezer buiten Nederland

   Hoe werkt het?

   Registreren

   • Vul dit formulier in
   • Print het
   • Onderteken het
   • Scan het
   • Stuur het met een kopie van uw geldige identiteitsdocument op:

    • via een persoonlijke uploadlink. Deze ontvangt u per e-mail na het invullen van het formulier
    • via e-mail naar: kbn.verkiezingen@denhaag.nl (stuur uw aanvraag als bijlage mee, het liefst als PDF of JPG)
    • via post naar:
     Gemeente Den Haag
     Verkiezingen KBN
     Postbus 84 008
     2508 AA Den Haag
     Nederland
    • U krijgt per e-mail een bevestiging als de gemeente uw registratieverzoek heeft ontvangen.
    • U krijgt een bevestiging van opname in het permanente register als de gemeente uw verzoek heeft verwerkt.

    Stemmen als kiezer buiten Nederland

    Als kiezer buiten Nederland stemt u standaard per brief. Het briefstembewijs wordt 12 weken voor een verkiezing via de post aan de Nederlandse vertegenwoordiging gestuurd. U moet het daar zelf komen ophalen. U krijgt een bericht wanneer uw briefstembewijs voor u klaarligt.

    Ongeveer 4 weken voor de verkiezing wordt het stembiljet verstuurd (dit is niet eerder klaar). U ontvangt bericht van de Vertegenwoordiging dat u uw stembiljet daar kunt ophalen. U kunt uw stembiljet invullen bij de Vertegenwoordiging en uw briefstem in de gesloten envelop daar inleveren. Zo weet u zeker dat u op tijd uw stembiljet retour heeft gestuurd.

    Stemmen via een volmacht of met kiezerspas

    Voor de verkiezing van de Tweede Kamer en het Europees Parlement kunt iemand anders voor u laten stemmen via een volmacht. Bij elke verkiezing moet u een nieuwe volmacht aanvragen.

    Het is voor deze 2 verkiezingen ook mogelijk op de verkiezingsdag zelf uw stem uit te brengen op een Nederlands stembureau (ook Bonaire, Sint Eustatius en Saba). Dat doet u met een kiezerspas. Per verkiezing moet u een nieuwe kiezerspas aanvragen.

    Voor de kiescollegeverkiezing is het niet mogelijk om iemand anders voor u te laten stemmen via een volmacht. Het is ook niet mogelijk om te stemmen op een stembureau met een kiezerspas.

    Bekijk de video Permanente registratie kiezers buiten Nederland

    Houd uw adres actueel

    Bent u verhuisd of gaat u verhuizen? Geef uw nieuwe adres door.

    Contact

    Heeft u nog vragen? Neem contact op met unit Verkiezingen van de gemeente Den Haag.

    Zie ook: Kiezers buiten Nederland

    Gepubliceerd: 10 november 2022Laatste wijziging: 17 november 2022