Registreren voor inwoners van Sint Maarten, Aruba of Curaçao

Woont u op Aruba, Curaçao of Sint Maarten en heeft u de Nederlandse nationaliteit? Dan kunt u zich bij de gemeente Den Haag registreren als kiezer buiten Nederland.

Wilt u stemmen bij de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart 2021? Zorg dan dat de gemeente Den Haag uw ondertekende formulier en de kopie van uw identiteitsdocument, op uiterlijk 3 februari 2021 heeft ontvangen. Wanneer u zich later aanmeldt, kunt niet meer als kiezer buiten Nederland deelnemen aan de Tweede Kamerverkiezing van 17 maart 2021. U kunt zich dan nog wel aanmelden voor toekomstige verkiezingen.

Voorwaarden voor registratie als kiezer buiten Nederland

   Tweede Kamer

   U kunt zich registreren voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer als u:

   • buiten Nederland woont en niet meer ingeschreven staat in een Nederlandse gemeente
   • op het moment van de aanvraag de Nederlandse nationaliteit heeft
   • op het moment van de aanvraag 17 jaar of ouder bent. U kunt pas meedoen aan verkiezingen als u 18 jaar of ouder bent.
   • voldoet aan 1 van de volgende voorwaarden:

    • U heeft 10 jaar in Nederland gewoond.
    • U bent werkzaam in Nederlandse openbare dienst.
    • Uw echtgeno(o)t(e)/partner/ouder/voogd is in Nederlandse openbare dienst en voert een gezamenlijke huishouding met u. Bij het opsturen van uw stem moet u dan een verklaring van openbare dienst meesturen met uw briefstembewijs, stembiljet en kopie legitimatiebewijs. Deze verklaring moet getekend zijn door de minister. Doet u dit niet? Dan is uw stem niet geldig. Dit geldt alleen als u of uw partner werkzaam is in openbare dienst.

   Europees Parlement

   U kunt zich registreren voor de verkiezing van de leden van het Europees Parlement als u:

   • buiten Nederland woont en niet meer bent ingeschreven in een Nederlandse gemeente
   • op het moment van de aanvraag de Nederlandse nationaliteit heeft
   • op het moment van de aanvraag 17 jaar of ouder bent. U kunt pas stemmen als u 18 jaar of ouder bent.

   Registreren als kiezer buiten Nederland

   Hoe werkt het?

   Registreren

    Gemeente Den Haag
    Verkiezingen KBN
    Postbus 84 008
    2508 AA Den Haag
    Nederland

    • U krijgt per e-mail een bevestiging als de gemeente uw registratieverzoek heeft ontvangen.
    • U krijgt een bevestiging van opname in het permanente register als de gemeente uw verzoek heeft verwerkt.

    Weet u niet zeker of u staat geregistreerd als kiezer buiten Nederland?

    Heeft u als kiezer buiten Nederland gestemd bij het referendum over de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) of de Europees Parlementsverkiezingen van mei 2019? Dan staat u geregistreerd als kiezer buiten Nederland. U ontvangt automatisch informatie en documenten die u nodig heeft om te kunnen stemmen bij de Tweede Kamerverkiezing van 17 maart 2021. U hoeft zelf niets te doen.

    Heeft u zich vóór 1 april 2017 voor het laatst geregistreerd? Bijvoorbeeld bij de Tweede Kamerverkiezing van 2017? Dan moet u zich opnieuw registreren.  Weet u niet meer wanneer u zich heeft geregistreerd? Neem dan contact op met gemeente. De medewerkers kunnen controleren of u staat geregistreerd als kiezer.

    Stemmen als kiezer buiten Nederland

    Als kiezer buiten Nederland stemt u standaard per brief. Het briefstembewijs wordt 12 weken voor een verkiezing via de post aan de Nederlandse vertegenwoordiging gestuurd. U moet het daar zelf komen ophalen. U krijgt een bericht wanneer uw briefstembewijs voor u klaarligt  

    Ongeveer 4 weken voor de verkiezing wordt het stembiljet verstuurd (dit is niet eerder klaar). U ontvangt het stembiljet per e-mail of post, afhankelijk van de keus die u heeft gemaakt bij uw registratie. Wanneer u voor de optie ‘post’ heeft gekozen, kunt het stembiljet ophalen bij de Nederlandse Vertegenwoordiging. Pas wanneer u het stembiljet heeft ontvangen, kunt u uw stem afgeven bij de vertegenwoordiging op Aruba, Curaçao of Sint Maarten.

    Bekijk de video Permanente registratie kiezers buiten Nederland

    Stemmen via een volmacht of kiezerspas 

    U kunt er ook voor kiezen iemand anders voor u te laten stemmen via een volmacht. U moet een volmacht per verkiezing aanvragen. Meer informatie en volmacht aanvragen.

    Het is ook mogelijk op verkiezingsdag zelf uw stem uit te brengen op een Nederlands stembureau (inclusief Bonaire, Sint Eustatius en Saba). Dat doet u met een kiezerspas. Meer informatie en kiezerspas aanvragen

    Houd uw adres actueel

    Bent u verhuisd of gaat u verhuizen? Geef uw nieuwe adres door.

    Contact

    Heeft u nog vragen? Neem contact op met unit Verkiezingen van de gemeente Den Haag.

    Zie ook: Kiezers buiten Nederland

    Gepubliceerd: 1 december 2020Laatste wijziging: 10 december 2020