Registreren voor inwoners van Sint Maarten, Aruba of Curaçao

Woont u op Aruba, Curaçao of Sint Maarten en heeft u de Nederlandse nationaliteit? Dan kunt u zich bij de gemeente Den Haag registreren als kiezer buiten Nederland.

Voorwaarden voor registratie als kiezer buiten Nederland

Tweede Kamer

U kunt zich registreren voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer als u:

 • buiten Nederland woont en niet meer ingeschreven staat in een Nederlandse gemeente
 • op het moment van de aanvraag de Nederlandse nationaliteit heeft
 • op het moment van de aanvraag 17 jaar of ouder bent. U kunt pas meedoen aan verkiezingen als u 18 jaar of ouder bent.
 • voldoet aan 1 van de volgende voorwaarden:
  • U heeft 10 jaar in Nederland gewoond.
  • U bent werkzaam in Nederlandse openbare dienst.
  • Uw echtgeno(o)t(e)/partner/ouder/voogd is in Nederlandse openbare dienst en voert een gezamenlijke huishouding met u. Bij het opsturen van uw stem moet u dan een verklaring van openbare dienst meesturen met uw briefstembewijs, stembiljet en kopie Begin link: identiteitsbewij, einde link. s. Deze verklaring moet getekend zijn door de minister. Doet u dit niet? Dan is uw stem niet geldig. Dit geldt alleen als u of uw partner werkzaam is in openbare dienst.

Europees Parlement

U kunt zich registreren voor de verkiezing van de leden van het Europees Parlement als u:

 • buiten Nederland woont en niet meer bent ingeschreven in een Nederlandse gemeente
 • op het moment van de aanvraag de Nederlandse nationaliteit heeft
 • op het moment van de aanvraag 17 jaar of ouder bent. U kunt pas stemmen als u 18 jaar of ouder bent.

Registreren als kiezer buiten Nederland

Hoe werkt het?

 • Vul dit formulier in
 • Print het
 • Onderteken het
 • Scan het
 • Stuur het met een kopie van Begin link: uw geldige identiteitsdocument, einde link. op:
  • via een persoonlijke uploadlink. Deze ontvangt u via e-mail na het invullen van het formulier
  • via e-mail naar: Begin link: kbn.verkiezingen@denhaag.nl, einde link. (suur uw aanvraag als bijlage mee, het liefst als PDF of JPG)
  • via post naar:
   Gemeente Den Haag
   Verkiezingen KBN
   Postbus 84 008
   2508 AA Den Haag
   Nederland
 • U krijgt via e-mail een bevestiging als de gemeente uw registratieverzoek heeft ontvangen.
 • U krijgt een bevestiging van opname in het permanente register als de gemeente uw verzoek heeft verwerkt.

Stemmen als kiezer buiten Nederland

Als kiezer buiten Nederland stemt u standaard per brief. Het briefstembewijs wordt 12 weken voor een verkiezing via de post aan de Nederlandse vertegenwoordiging gestuurd. U moet het daar zelf komen ophalen. U krijgt een bericht wanneer uw briefstembewijs voor u klaarligt.

Ongeveer 4 weken voor de verkiezing wordt het stembiljet verstuurd (dit is niet eerder klaar). U ontvangt bericht van de Vertegenwoordiging dat u uw stembiljet daar kunt ophalen. U kunt uw stembiljet invullen bij de Vertegenwoordiging en uw briefstem in de gesloten envelop daar inleveren. Zo weet u zeker dat u op tijd uw stembiljet retour heeft gestuurd.

Stemmen via een volmacht of met kiezerspas

U kunt iemand anders voor u laten stemmen via een volmacht. Per verkiezing moet u een nieuwe volmacht aanvragen.

Het is ook mogelijk op de verkiezingsdag zelf uw stem uit te brengen op een Nederlands stembureau (ook Bonaire, Sint Eustatius en Saba). Dat doet u met een kiezerspas. Per verkiezing moet u een nieuwe kiezerspas aanvragen.

Houd uw adres actueel

Bent u verhuisd of gaat u verhuizen? Begin link: Geef uw nieuwe adres door, einde link. .

Contact

Heeft u nog vragen? Neem contact op met Begin link: unit Verkiezingen, einde link. van de gemeente Den Haag.

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070