Gegevens wijzigen als kiezer buiten Nederland

Staat u geregistreerd als kiezer buiten Nederland? En wilt u uw gegevens aanpassen? Geef de wijziging dan door aan een van de zogenoemde RNI-gemeentes of via het wijzigingsformulier voor kiezers buiten Nederland.

Wijziging in de registratie niet ingezetenen (RNI)

Staat u ingeschreven in de RNI (www.rvig.nl/brp/rni) en wilt u een adreswijziging doorgeven? Geef dan uw adreswijziging door aan 1 van de RNI-gemeentes. Het maakt niet uit aan welke van die 19 gemeentes u de wijziging doorgeeft. Uw adres wordt dan automatisch ook gewijzigd in het register van Kiezers buiten Nederland.

Alleen gegevens wijzigen in het register van Kiezers buiten Nederland

Staat u niet ingeschreven in de RNI, of weet u dit niet zeker? Of wilt u een wijziging doorgeven die specifiek bedoeld is voor het register van Kiezers buiten Nederland? Zoals de keus aan welke verkiezing u wilt meedoen, of u uw stembiljet per post of e-mail wilt ontvangen of een nieuw e-mailadres? Vul dan onderstaand formulier in.

Gegevens wijzigen

  1. Vul dit formulier in.
  2. Print het.
  3. Onderteken het.
  4. Scan het.
  5. Stuur het met een kopie van uw geldige identiteitsdocument op:

  Gemeente Den Haag
  Verkiezingen KBN
  Postbus 84008
  2508 AA Den Haag
  Nederland

  Zie ook Kiezers buiten Nederland

  Gepubliceerd: 20 december 2018Laatste wijziging: 29 mei 2019