Verkiezingen

Verkiezingen

Op woensdag 21 maart 2018 is de gemeenteraadsverkiezing van Den Haag. U kunt op deze dag ook stemmen voor het raadgevend referendum over de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv).