Informatie over 5G in Den Haag

Na 4G is er ook de 5e generatie van het netwerk voor mobiele telecommunicatie: 5G. Dit nieuwe mobiele netwerk wordt momenteel in Nederland uitgerold. Verschillende telecomaanbieders werken in verschillende steden aan het 5G-netwerk. Dat doen ze ook in Den Haag. Ook wordt een aantal pilots voorbereid om de mogelijkheden van het 5G-netwerk te onderzoeken. Lees meer over 5G.

Over 5G

Online tv-kijken, gamen, Facebook, Snapchat, TikTok: we gebruiken allemaal steeds meer data. Met het nieuwe 5G-netwerk kan meer data veel sneller worden overgedragen. Ook is de reactietijd van het netwerk korter en zijn de verbindingen betrouwbaarder. De 5G-basisstations geven veel meer apparaten tegelijk een goede verbinding. De hogere snelheden van het netwerk maken ook nieuwe toepassingen mogelijk. Denk hierbij aan zelfrijdende auto’s, robots die zwerfvuil opruimen en ziekenhuisoperaties op afstand.

Het 5G-netwerk werkt op andere frequenties dan 4G. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat is verantwoordelijk voor de veiling van de frequenties in Nederland. De regering heeft gezegd dat er extra veiligheidsmaatregelen worden genomen om spionage op het netwerk te voorkomen. Ook moeten aanbieders van 5G zich altijd houden aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), zodat de persoonsgegevens beschermd worden.

Meer weten over 5G? Kijk dan op de website van het kennisplatform magnetische velden.

Gezondheidseffecten

Het 5G-netwerk gebruikt elektromagnetische velden. Net als voor 2G, 3G en 4G gelden er voor 5G bepaalde regels voor de sterkte van die velden, zodat ze geen gevaar vormen voor de volksgezondheid. De International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP), een internationale groep wetenschappers, heeft bepaald wat de maximale toegestane sterkte is, de zogenoemde blootstellingslimieten. Deze grenzen worden in Nederland gebruikt en gelden voor mobiele telefoons en mobiele communicatie via 3G, 4G en 5G.
Meer weten over hoe de blootstellingslimieten zijn bepaald? Kijk dan op www.kennisplatform.nl.

Antennestraling van 5G-proeflocaties wordt door het Agentschap Telecom gemeten. Dit geldt ook voor Den Haag. De metingen van het 5G-netwerk zijn openbaar en te bekijken op www.antennebureau.nl.

Zowel landelijk als wereldwijd is en wordt er volop onderzoek gedaan naar eventuele gezondheidseffecten van elektromagnetische velden. De Gezondheidsraad, adviesraad van de regering, heeft een Commissie Elektromagnetische velden die dit soort wetenschappelijke onderzoeken volgt. Op basis van de resultaten hiervan adviseert de Gezondheidsraad de nationale overheid. De gemeente Den Haag volgt het kabinetsbeleid en de adviezen van de Gezondheidsraad. Hiermee past de gemeente de aanbeveling ‘Voorzorg met rede’ toe van de Gezondheidsraad.

De GGD heeft een eigen informatiepagina over 5G en gezondheid.

5G-antennes

In het Antenneregister van het Antennebureau kunt u zien waar in uw omgeving antennes staan en wat voor antennes dit zijn (bijvoorbeeld 4G of 5G).

De verwachting is dat er met 5G in de toekomst meer antennes bij komen. Op dit moment is nog moeilijk te voorspellen om hoeveel extra antennes het gaat. Telecombedrijven geven aan de komende jaren voor het grootste deel van de bestaande antenne-installaties gebruik te maken.

Lees meer informatie over 5G-antennes.

Voor het plaatsen van antennes geldt nationale wetgeving. In veel gevallen is een omgevingsvergunning van de gemeente niet nodig. Lees meer op de website van het Antennebureau. Het Antennebureau is onderdeel van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Telecombedrijven dienen voor toestemming contact op te nemen met de (woon)gebouwen waar een nieuwe antenne wordt geplaatst.

Vragen?

Voor vragen over onder andere antennes, stralingslimieten en vergunningen, kunt u een e-mail sturen naar info@antennebureau.nl of bellen naar telefoonnummer 0900 - 268 36 63.

Gepubliceerd: 3 juli 2019Laatste wijziging: 10 februari 2022