Informatie over 5G in Den Haag

Na 4G is er ook de 5e generatie netwerk mobiele telecommunicatie: 5G. Verschillende telecomaanbieders bereiden de komst voor van 5G in verschillende steden. Dat doen ze ook in Den Haag. In 2019 is er een aantal pilots in de stad om het 5G-netwerk te testen. Lees meer over 5G.

Over 5G

Bij 5G kan data veel sneller worden overgedragen, de reactietijd van het netwerk is korter en de verbindingen zijn betrouwbaarder. De 5G basisstations geven veel meer apparaten tegelijk een goede verbinding. De hogere snelheden van het netwerk maken nieuwe toepassingen mogelijk. Denk hierbij aan zelfrijdende auto’s, drones die pakketten bezorgen en ziekenhuisoperaties op afstand. Het 5G-netwerk werkt op een andere frequentie dan 4G. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat is verantwoordelijk voor de veiling van de frequenties in Nederland. De regering heeft gezegd dat er extra veiligheidsmaatregelen worden genomen om spionage op het netwerk te voorkomen.

Meer weten over 5G? Kijk dan op www.kennisplatform.nl.

Gezondheidseffecten

Het 5G-netwerk gebruikt elektromagnetische velden. Net als voor 2G, 3G en 4G gelden er voor 5G bepaalde regels voor de sterkte van die velden, zodat ze geen gevaar vormen voor de volksgezondheid. De International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP), een internationale groep wetenschappers, heeft bepaald wat de maximale toegestane sterkte is, de zogenaamde blootstellingslimieten. Deze grenzen worden in Nederland gebruikt en gelden behalve voor 3G en 4G ook voor 5G. Antennestraling van 5G-proeflocaties wordt door het Agentschap Telecom gemeten. Dit geldt ook voor Den Haag. De metingen van het 5G-netwerk zijn openbaar en te bekijken op www.antennebureau.nl.

De Gezondheidsraad, adviesraad van de regering, heeft een Commissie Elektromagnetische velden die wetenschappelijke onderzoeken volgt naar de gezondheidseffecten op de lange termijn door blootstelling aan elektromagnetische velden. Op basis van de resultaten hiervan adviseert de Gezondheidsraad de nationale overheid. De gemeente Den Haag volgt het kabinetsbeleid en de adviezen van de Gezondheidsraad. Hiermee past de gemeente de aanbeveling ‘Voorzorg met rede’ toe van de Gezondheidsraad. Wilt u meer weten over 5G-antennes, kijk dan op www.antennebureau.nl.

Testen in Den Haag

De testen van 5G worden in Den Haag georganiseerd en uitgevoerd door T-Mobile. De gemeente wil via de testlocaties laten onderzoeken wat voor digitale toepassingen 5G mogelijk maakt om de leefbaarheid, veiligheid en bereikbaarheid van de stad te vergroten. Daarnaast zal T-Mobile voor 1 van de testlocaties het Living Lab Scheveningen gebruiken. Dit is een proefomgeving van de gemeente om nieuwe digitale functies in de buitenruimte te testen. Studenten, start-ups en winkeliers krijgen van T-Mobile ook de mogelijkheid om te experimenteren met het nieuwe netwerk.

Testlocaties

Op verschillende locaties in Den Haag worden proefopstellingen en pilots uitgevoerd om de komst van het 5G-netwerk voor te bereiden. Het Agentschap Telecom heeft experimenteervergunningen afgegeven voor testen op de volgende locaties/gebieden:

Locatie Einddatum vergunning
Landelijk (alleen 700 MHz) 1 oktober 2020
Waldorpstraat 24 april 2020
Vissershavenstraat 24 april 2020
Zeeruststraat 24 april 2020

Het Agentschap Telecom heeft ook vergunningen gegeven aan de gemeenten Rotterdam, Eindhoven, Maastricht en Rijen.

Vragen?

  • Wilt u meer weten over de testlocaties van T-Mobile? Dan kunt u een e-mail sturen naar info@futurelab.community.

  • Voor vragen over onder andere antennes, stralingslimieten en vergunningen, kunt u een e-mail sturen naar info@antennebureau.nl of bellen naar telefoonnummer 0900 - 268 36 63.

Gepubliceerd: 3 juli 2019Laatste wijziging: 7 oktober 2019