Digitaal Den Haag

De gemeente gebruikt (digitale) vernieuwingen steeds vaker om problemen in de stad op te lossen. Op deze pagina staan projecten waarbij de gemeente digitale uitvindingen gebruikt of gaat gebruiken.

Om digitale vernieuwingen goed te kunnen gebruiken, moet de basis in orde zijn. Goede en snelle toegang tot internet is overal nodig. Bijvoorbeeld in woningen en bedrijven en op openbare plekken in de stad. Belangrijk is ook dat alle mensen kunnen meedoen en met digitale vernieuwingen kunnen omgaan.

De gemeente moet inwoners en ondernemers ook beschermen tegen computercriminelen. Denk aan hackers en oplichters op het internet. En zij moet verstandig omgaan met persoonsgegevens en andere informatie van inwoners en ondernemers. Niemand mag nadeel hebben van nieuwe techniek.

Cyber- en IT-crisisplan

Den Haag heeft een plan voor noodsituaties op computersystemen, internet en telefonie. Dit heet het cyber- en IT-crisisplan. Door dit plan te delen kunt u zien hoe de gemeente zich voorbereidt als er iets misgaat. De gemeente hoopt dat dit plan andere organisaties kan helpen om zich voor te bereiden op digitale noodsituaties.

Cyber- en IT-crisisplan

(PDF, 6,4 MB)

Digitale rechten

Informatie en diensten zijn steeds meer digitaal beschikbaar (digitalisering). Zo regelt u bijvoorbeeld steeds meer online. Bedrijven en de overheid maken ook steeds meer gebruik van de mogelijkheden online. Bijvoorbeeld om u zo goed mogelijk te helpen. Aan digitalisering zitten ook risico’s. Daarom zijn digitale rechten steeds belangrijker.

Digitale rechten beschermen de samenleving tegen de gevaren online. Zoals cyberpesten, oplichting en een datalek (uitlekken, stelen of stiekem bekijken van persoonlijke gegevens online bij een bedrijf of organisatie). Maar ook als digitale diensten meer informatie over u verzamelen dan nodig is. Digitale rechten zorgen er dan voor dat u privacy en een eigen keuze heeft.

De gemeente werkt elke dag aan en met nieuwe technologie. Den Haag wil als stad van Vrede en Recht ook een digitaal veilige stad zijn. De gemeente wil ervoor zorgen dat inwoners, bedrijven en systemen beter beschermd zijn tegen mogelijke bedreigingen. En dat iedereen daarbij nog van het internet en digitale diensten gebruik kan maken.

Daarom werkt de gemeente aan een Agenda Digitale Rechten. Dit doet ze samen met inwoners en professionals. De Agenda Digitale Rechten moet ervoor zorgen dat de stad op een verantwoordelijke manier de voordelen van digitalisering gebruikt.

Digitale vernieuwingen

De basis voor digitale vernieuwingen in Den Haag bestaat uit:

Den Haag als ‘slimme stad’

De gemeente werkt aan digitale vernieuwing, dit maakt de stad slimmer. Het is voor de gemeente belangrijk om goed te bekijken welke nieuwe technieken Den Haag kunnen helpen. Bijvoorbeeld bij het verbeteren van de bereikbaarheid, veiligheid, duurzaamheid of economie in de stad. Als de gemeente gebieden opnieuw ontwikkelt, houdt ze al vanaf het begin rekening met welke techniek in de toekomst nodig is.

De gemeente werkt aan de volgende projecten voor slimme vernieuwingen in de stad:

Datagedreven werken voor de stad

De gemeente gebruikt gegevens (data) om de beste oplossing te vinden voor problemen in de stad. Sommige gegevens mag alleen de gemeente gebruiken. Andere gegevens zijn ‘open’: voor iedereen. Open data mag iedereen gebruiken en combineren, bijvoorbeeld voor slimme kaarten over bomen en ander groen.

De gemeente gebruikt gegevens om beter te begrijpen wat er in de stad gebeurt en om inwoners nog beter te kunnen helpen. Dat heet datagedreven werken. Als de gemeente deze gegevens gebruikt, houdt zij zich aan de regels en de wet. En beschermt ze de privacy van inwoners. Soms gebruikt de gemeente persoonsgegevens. Maar alleen als dat nodig is en niet anders kan. De gemeente gebruikt deze gegevens verstandig. Zodat zij geen verkeerde beslissingen neemt, mensen uitsluit of discrimineert.

In verschillende registers houdt de gemeente bij welke gegevens worden bijgehouden en op welke manier ze worden verzameld.

Voorbeelden en bronnen van datagedreven werken en registers zijn:

Het beleid van de gemeente voor datagedreven werken staat in de Begin externe link: Datastrategie (RIS305091)(Externe link), einde externe link..

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070