Vergadering gemeenteraad volgen

De vergaderingen vinden vanwege de coronamaatregelen met een quorum en zonder publiek plaats. Een quorum is een minimaal aantal raadsleden dat aanwezig moet zijn om een vergadering te openen en beraadslagen (minimaal 23 leden). Bij de beraadslagingen is één woordvoerder per fractie aanwezig. De vergaderingen worden live uitgezonden op Den Haag TV en denhaag.nl/uitzendingenraad. Stemmen gebeurt door alle raadsleden tijdens een digitale raadsvergadering die plaatsvindt in de avond om 20.00 uur.

De agenda en vergaderstukken voor de raads- en commissievergaderingen staan onder het vergaderschema raad en college. De vergaderingen zijn op www.denhaag.nl/uitzendingenraad live te volgen. Raadsvergaderingen zijn ook op Den Haag TV te zien.

Inspreken

Iedereen kan tijdens een vergadering van de gemeenteraad of een raadscommissie het woord voeren over onderwerpen die op de agenda staan. Dit geldt niet voor hamerstukken. Dit inspreken heet 'Stad in de raad'. In de raadsvergadering kan dat in het eerste half uur van de vergadering, nadat de agenda is vastgesteld.

In de commissievergadering kan worden ingesproken vóór de behandeling van een agendapunt.

Als u wilt spreken tijdens een vergadering meldt u dat uiterlijk 24 uur voor aanvang van de vergadering bij de griffie. Dat kan telefonisch (070-353 31 31), per e-mail (griffie@denhaag.nl) of digitaal via Stad in de raad.

Gepubliceerd: 26 november 2014Laatste wijziging: 10 mei 2021