Vergadering gemeenteraad volgen

De Haagse gemeenteraad vergadert doorgaans om de drie weken op donderdag vanaf 13.30 uur. De vergaderingen zijn in de raadzaal van het stadhuis en zijn openbaar: iedereen mag ze bijwonen. Inwoners, ondernemers, belangengroepen of andere betrokkenen kunnen aan het begin van de vergadering het woord voeren over een onderwerp dat op de agenda staat.

Agenda

De agenda en vergaderstukken voor de raads- en commissievergaderingen staan onder het vergaderschema raad en college.

Live vergadering volgen

De vergaderingen zijn op www.denhaag.nl/uitzendingenraad live te volgen.
Raadsvergaderingen zijn ook op Den Haag TV te zien.

Gepubliceerd: 26 november 2014Laatste wijziging: 20 juni 2023