Vergadering gemeenteraad volgen

De Haagse gemeenteraad vergadert vanwege de coronamaatregelen met een quorum en zonder publiek. Een quorum is een minimaal aantal raadsleden dat aanwezig moet zijn om een vergadering te openen en te beraadslagen (voor Den Haag is dat minimaal 23 leden). Bij de beraadslagingen is één woordvoerder per fractie aanwezig. Inspreken gebeurt digitaal. De vergaderingen worden live uitgezonden.

Agenda

De agenda en vergaderstukken voor de raads- en commissievergaderingen staan onder het vergaderschema raad en college.

Live vergadering volgen

De vergaderingen zijn op www.denhaag.nl/uitzendingenraad live te volgen.
Raadsvergaderingen zijn ook op Den Haag TV te zien.

Gepubliceerd: 26 november 2014Laatste wijziging: 3 januari 2022