Vergadering gemeenteraad volgen

De raad vergadert meestal om de 3 weken op donderdagavond. De raadsvergaderingen zijn openbaar: iedereen mag ze bijwonen in de raadzaal van het stadhuis.

De agenda en vergaderstukken voor de raads- en commissievergaderingen staan onder het vergaderschema raad en college. De vergaderingen zijn op www.denhaag.nl/uitzendingenraad live te volgen. Raadsvergaderingen zijn ook op Den Haag TV te zien.

Inspreken

Iedereen kan tijdens een vergadering van de gemeenteraad of een raadscommissie het woord voeren over onderwerpen die op de agenda staan. Dit geldt niet voor hamerstukken. Dit inspreken heet 'Stad in de raad'. In de raadsvergadering kan dat in het eerste half uur van de vergadering, nadat de agenda is vastgesteld.

In de commissievergadering kan worden ingesproken vóór de behandeling van een agendapunt.

Als u wilt spreken tijdens een vergadering meldt u dat uiterlijk 4 uur voor aanvang van de vergadering bij de griffie. Dat kan telefonisch (070-353 31 31), per e-mail (griffie@denhaag.nl) of digitaal via Stad in de raad.

Gepubliceerd: 26 november 2014Laatste wijziging: 28 september 2018