Guernaoui, R. (Rachid) - Raadslid Hart voor Den Haag

Guernaoui, R. (Rachid)

Personalia

Naam
Guernaoui

Voornaam
Rachid

Adres en contact

Spui 70
2511 BT Den Haag

Postadres:
Postbus 19157
2500 CD Den Haag
E-mail: rachid.guernaoui@denhaag.nl

Nevenfuncties (inclusief beroep)

Betaald:

  • Programmamanager bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Gedetacheerd bij BZK/UBR als kwartiermaker CIO-Office UBR. 
Zie ook: Stemgedrag Rachid Guernaoui