De gemeentelijke organisatie

De gemeente Den Haag is opgedeeld in 8 diensten. Hieronder vindt u meer over de structuur, het sociaal jaarverslag en werken voor de gemeente.

Indeling gemeentelijke organisatie

De gemeenteraad is het algemeen bestuur van de gemeente. Het college van burgemeester en wethouders is het dagelijks bestuur.

Organogram van de gemeentelijke organisatie
Organogram van de gemeentelijke organisatie

Diensten

De gemeente heeft de volgende diensten:

Bestuursdienst (BSD)

Dienst Bedrijfsvoering (DBV)

 • informatisering en automatisering
 • bedrijfsvoeringsexpertisecentrum
 • intern dienstencentrum
 • Resilient The Hague
 • Smart The Hague

Dienst Publiekszaken (voorheen Burgerzaken) (DPZ)

 • producten en diensten
 • bibliotheek Den Haag
 • Haags Gemeentearchief
 • belastingzaken
 • stadsdelen en wijken

Dienst Stadsbeheer (DSB)

 • algemene zaken en directieondersteuning
 • archeologie en natuur- en milieueducatie
 • beleidsafdeling Stadsbeheer
 • bereikbaarheid en verkeersmanagement
 • groenbedrijf Den Haag en begraafplaatsen
 • Haags Veeg- en Straatbedrijf
 • handhavingsorganisatie
 • ingenieursbureau Den Haag
 • markten
 • opdrachtgeving
 • stedelijk beheer

Dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn (OCW)

 • sport
 • cultuur
 • stedelijk onderwijs
 • volksgezondheid (GGD)
 • welzijn
 • jeugd
 • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
 • Veilig Thuis Haaglanden

Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheidsprojecten (SZW)

werk en inkomen

  Dienst Stedelijke Ontwikkeling (DSO)

  • stedelijke ontwikkeling
  • bouwen en wonen

   Gemeentelijke Accountantsdienst (GAD)

   • accountantscontrole

   Griffie

   Op 7 maart 2002 heeft de gemeenteraad het dualisme ingevoerd. Dat betekent dat de Haagse gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders op afstand van elkaar hun werk doen. Bij de invoering van het dualisme is de griffie opgericht. Meer informatie vindt u op de pagina Griffie.

   Sociaal jaarverslag

   In het Sociaal jaarverslag staan feiten en cijfers over het personeel van de gemeente. U vindt eerder uitgebrachte sociaal jaarverslagen in het Raadsinformatiesysteem (RIS).

   Vacatures

   Wilt u bij de gemeente werken? En wilt u weten welke vacatures er zijn? U leest het op de website werkenvoordenhaag.nl.

   Gepubliceerd: 19 januari 2021Laatste wijziging: 29 juli 2021