Den Haag Informatiecentrum

Heeft u vragen over de diensten en producten van de gemeente Den Haag?
Wilt u Haagse bestemmingsplannen, bezwaarschriften, bestuurlijke stukken en raads- en commissiestukken bekijken? Dan kunt u terecht bij het Den Haag Informatiecentrum in het Atrium van het stadhuis.

Openingstijden

Het Den Haag Informatiecentrum is geopend op maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur. U kunt zonder afspraak langskomen.

  Bekendmakingen

  De publicatie van een bekendmaking en de daarbij horende stukken liggen nog 1 jaar vanaf publicatiedatum ter inzage.

  Het aanvraagformulier, de beschikkingen en bijlagen, die bij de bekendmaking van omgevingsvergunningen horen, kunt u online opvragen. Deze documenten zijn geanonimiseerd en bevatten geen persoonsgegevens.

  Let op!
  In verband met de coronacrisis worden momenteel alleen geanonimiseerde stukken toegezonden als u deze stukken nodig heeft voor uw bezwaar- of beroepszaak.‚Äč Aanvragen voor toezending van anonieme stukken voor niet lopende dossiers worden op een wachtlijst geplaatst.

  Een publicatie opvragen

  Balie bouwtekeningen

  De balie inzage bouwtekeningen vindt u in het atrium van het stadhuis op kamer B - 1.14 (naast de Kavelwinkel). Hier worden alle bouwtekeningen bewaard. Tot 1 oktober 2010 bevat het archief papieren uitgaven. Bouwtekeningen van na die tijd zijn digitaal beschikbaar.

  Adres

  Spui 70
  2511 BT Den Haag

  Postadres

  Postbus 12 600
  2500 DJ Den Haag

  Gepubliceerd: 2 juli 2018Laatste wijziging: 2 oktober 2020