Wethouder Saskia Bruines

Personalia

Naam
Bruines

Voornaam
Saskia

Saskia Bruines is wethouder Onderwijs, Kenniseconomie, Internationaal en 3e loco burgemeester.

Portefeuille

  • Onderwijs
  • Campusontwikkeling
  • Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt
  • Regionale economie
  • Kenniseconomie
  • Internationale zaken
  • Innovatiebeleid
  • Smart city
  • Creatieve stad
  • Stadsdeel Haagse Hout

Contact

Secretariaat

Spui 70, kamer D06.
2511 BT Den Haag

Telefoon: (070) 353 33 50
E-mail: secretariaatBruines@denhaag.nl
E-mail: saskia.bruines@denhaag.nl

Postadres

Gemeente Den Haag
Postbus 12600
2500 DJ Den Haag

Bestuursadviseurs

Bestuurswoordvoerder

Persfoto's