Wethouder Saskia Bruines

Personalia

Naam
Bruines

Voornaam
Saskia

Saskia Bruines is wethouder Onderwijs, Economie, Internationaal en 2e locoburgemeester.

Portefeuille

 • Onderwijs
 • Campusontwikkeling
 • Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt
 • Regionale economie
 • Kenniseconomie
 • Internationale zaken
 • Innovatiebeleid
 • Smart city
 • Creatieve stad
 • Economie
 • Binnenstad
 • ICT en Facilitaire zaken
 • Stadsdeel Haagse Hout

Contact

Secretariaat

Spui 70, kamer D06.
2511 BT Den Haag

Telefoon: (070) 353 33 50
E-mail: secretariaatBruines@denhaag.nl
E-mail: saskia.bruines@denhaag.nl

Postadres

Gemeente Den Haag
Postbus 12600
2500 DJ Den Haag

Bestuursadviseurs

Bestuurswoordvoerders

Persfoto's