Register nevenfuncties burgemeester en wethouders

Het openbare register nevenfuncties vermeldt de nevenfuncties van de leden van het college van burgemeester en wethouders. In het register zijn zowel de ambtsgebonden en ambtsgerelateerde nevenfuncties opgenomen als ook de overige nevenfuncties.

Na behandeling in het college wordt de raad geïnformeerd en het overzicht bijgewerkt.

Ambtsgebonden en ambtsgerelateerde nevenfuncties Bezoldiging
Lid VNG-commissie Europa en internationaal Onbezoldigd
Regioburgemeester Politie-eenheid Den Haag Onbezoldigd
Voorzitter Algemeen Bestuur en voorzitter Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio Haaglanden Onbezoldigd
Voorzitter Algemeen Bestuur en voorzitter Dagelijks Bestuur Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) Onbezoldigd
Lid Curatorium Internationaal Perscentrum Nieuwspoort Onbezoldigd
Executive president UCLG, executive president CEMR Onbezoldigd
Auditeur van Rekening van de Fundaties van de Vrijvrouwe van Renswoude te ‘s-Gravenhage, Delft en Utrecht, alsmede toezichthouder/Auditeur van Rekening van de Stichting Boschuysen Onbezoldigd
Erevoorzitter Koninklijk Mannenkoor Die Haghe Sangers Onbezoldigd
Lid Comité van Aanbeveling Model European Parliament Nederland Onbezoldigd
Beschermheer Koninklijke Maatschappij Tuinbouw en Plantkunde, Afdeling Den Haag ‘Groei en Bloei’ Onbezoldigd
Beschermheer Stichting Carillon Den Haag Onbezoldigd
Beschermheer Haags Toonkunstkoor Onbezoldigd
Beschermheer Haagse Vrijwillige Reddingsbrigade (HVRB) Onbezoldigd
Beschermheer Politie Mannenkoor Entre Nous Onbezoldigd
Erevoorzitter Geschiedkundige Vereniging Die Haghe Vrienden van het Haags Historisch Museum Onbezoldigd
Beschermheer Vogelopvang De Wulp Onbezoldigd
Honorair lid De Commercieele Club Onbezoldigd
Beschermheer van MuzieKids Onbezoldigd
Lid Comité van Aanbeveling Prijs van het Vrije Woord (Nieuwspoort) Onbezoldigd
Beschermheer Orde van het Haags Verhaal Onbezoldigd
Beschermheer Haags Matrozenkoor Onbezoldigd
Co-chair Strong Cities Network Onbezoldigd
Lid Comité van Aanbeveling Residentie Bachensembles Onbezoldigd
Honorary Member of the International Raoul Wallenberg Foundation, IRWF Onbezoldigd
Beschermheer Haagse Bond voor Amateurtuindersverenigingen Onbezoldigd

Ambtsgebonden en ambtsgerelateerde nevenfuncties Bezoldiging
Lid VNG-commissie Europa & Internationaal Onbezoldigd
Lid Algemeen Bestuur Bedrijvenschap Harnaschpolder Onbezoldigd
Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) Onbezoldigd
Lid Algemeen Bestuur Industrieschap De Plaspoelpolder Onbezoldigd
Lid van het bestuur van de Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten Onbezoldigd
Plv. lid Comité van de Regio’s Onbezoldigd

Ambtsgebonden en ambtsgerelateerde nevenfuncties Bezoldiging
Lid VNG-commissie Participatie, Schuldhulpverlening & Integratie Onbezoldigd
Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur en plaatsvervangend lid Dagelijks Bestuur Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden Onbezoldigd
Lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke Regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst en Veilig Thuis Haaglanden (GR GGD en VT Haaglanden) Onbezoldigd
Lid Dagelijks Bestuur Gemeenschappelijke Regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst en Veilig Thuis Haaglanden (GR GGD en VT Haaglanden) Onbezoldigd
Vertegenwoordiger van de Gemeente Den Haag in de Algemene Ledenvergadering van de Coöperatieve Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Haaglanden onbezoldigd Onbezoldigd
Vertegenwoordiger van de gemeente Den Haag in de Algemene deelnemersvergadering van de coöperatieve Wigo4it UA Onbezoldigd
Duo voorzitter Zorg- en Veiligheidshuis Haaglanden Onbezoldigd

Ambtsgebonden en ambtsgerelateerde nevenfuncties Bezoldiging
Lid Algemeen Bestuur Omgevingsdienst Haaglanden Onbezoldigd
Lid Dagelijks Bestuur Omgevingsdienst Haaglanden Onbezoldigd
Lid bestuur Stichting Groenfonds Midden Delfland Onbezoldigd
Lid vereniging Regio Water Onbezoldigd
Lid Algemeen Bestuur van KIMO Onbezoldigd

Ambtsgebonden en ambtsgerelateerde nevenfuncties Bezoldiging
Lid VNG-commissie Ruimte, Wonen & Mobiliteit Onbezoldigd
Voorzitter bestuurlijke klankbordgroep arbeidsmigranten VNG Onbezoldigd
Overige nevenfuncties Bezoldiging
Bestuurslid van het Raad van advies Forum voor stedelijke vernieuwing Onbezoldigd

Ambtsgebonden en ambtsgerelateerde nevenfuncties Bezoldiging
Lid VNG-college voor Arbeidszaken Onbezoldigd
Lid Algemeen Bestuur en lid Dagelijks Bestuur Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden Onbezoldigd
Plaatsvervangend Lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijk Regeling Gemeente Gezondheidsdienst en Veilig Thuis Haaglanden (GR GGD en VT Haaglanden) Onbezoldigd
Lid van het bestuur van de Vereniging Sport en Gemeenten Onbezoldigd

Ambtsgebonden en ambtsgerelateerde nevenfuncties Bezoldiging
Lid Algemeen Bestuur en lid Dagelijks Bestuur Bedrijvenschap Harnaschpolder Onbezoldigd
Lid Algemeen Bestuur Industrieschap De Plaspoelpolder Onbezoldigd
Plaatsvervangend Lid Dagelijks Bestuur Industrieschap De Plaspoelpolder Onbezoldigd
Lid bestuur Regionaal Platform Arbeidsmarkt Onbezoldigd
Lid Raad van Toezicht project Diversiteit in Bedrijf van Stichting van de Arbeid Onbezoldigd
Overige nevenfuncties Bezoldiging

Ambtsgebonden en ambtsgerelateerde nevenfuncties Bezoldiging
Bestuur VNG Onbezoldigd
Voorzitter VNG-commissie Financiën Onbezoldigd
Lid Algemeen Bestuur en lid Dagelijks Bestuur Bedrijvenschap Harnaschpolder Onbezoldigd
Lid Algemeen Bestuur Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) Onbezoldigd
Voorzitter Bestuurscommissie Economische Vestigingsklimaat (MRDH) Onbezoldigd
Lid Algemeen Bestuur Industrieschap De Plaspoelpolder Onbezoldigd
Lid Dagelijks Bestuur Industrieschap De Plaspoelpolder Onbezoldigd
Lid Bestuur Stichting Business park Haaglanden Onbezoldigd
Lid van Comité van Toezicht Kansen voor West en Voorzitter Stuurgroep Kansen voor Den Haag Onbezoldigd
Lid Economic Board Zuid Holland, tevens lid Dagelijks Bestuur Onbezoldigd
Bestuurder Stichting Holdingfonds Economische Investeringen Den Haag (HEID) Onbezoldigd
Lid bestuur stichting COELO Onbezoldigd

Ambtsgebonden en ambtsgerelateerde nevenfuncties Bezoldiging
Lid VNG-commissie Economie, Klimaat, Energie & Milieu Onbezoldigd
Lid Algemeen Bestuur Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) Onbezoldigd
Lid (en plaatsvervangend voorzitter) Bestuurscommissie Vervoersautoriteit (MRDH) Onbezoldigd
Lid Algemeen Bestuur Omgevingsdienst Haaglanden Onbezoldigd
Lid Raad van Toezicht van de Nationale Databank Wegverkeersgegevens (NDW) Onbezoldigd

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070