Wethouder Richard de Mos

Personalia

Naam
De Mos

Voornaam
Richard

Richard de Mos is wethouder Economie, Sport, Buitenruimte en 1e loco burgemeester.

Portefeuille

  • Economie
  • Sport
  • Buitenruimte (exclusief afvalverwerking en inclusief speelplaatsen)
  • Binnenstad
  • Dierenwelzijn
  • Groen
  • Stadsentrees
  • Stadsdeel Escamp

Contact

Secretariaat

Spui 70, kamer D11
2511 BT Den Haag

Telefoon: (070) 353 22 51/353 28 45
E-mail: secretariaatDeMos@denhaag.nl
E-mail: richard.demos@denhaag.nl

Postadres

Gemeente Den Haag
Postbus 12600
2500 DJ Den Haag

Bestuursadviseurs

Bestuurswoordvoerder

Persfoto's