Wethouder Mariëlle Vavier

Mariëlle Vavier

Personalia

Naam
Vavier

Voornaam
Mariëlle

Mariëlle Vavier is wethouder Armoede, Inclusie en Volksgezondheid.

Portefeuille

 • Armoedebestrijding en inkomen
 • Maatschappelijke opvang
 • Vluchtelingen
 • Volksgezondheid (verslavingszorg, vrouwenopvang, sekswerkbeleid, publieke gezondheidszorg, gezondheidspreventie, -voorlichting en ambulancezorg)
 • Huiselijk geweld
 • Emancipatie
 • Inclusie
 • Anti-discriminatie
 • Inburgering
 • Internationaal (o.a. Vrede en Recht, Humanity Hub, Shelter Cities)
 • Stadsdeel Laak

Nevenfuncties

Contact

Secretariaat

Spui 70
2511 BT Den Haag

Telefoon: (070) 752 58 04
E-mail secretariaat: secretariaatvavier@denhaag.nl
E-mail: marielle.vavier@denhaag.nl

Postadres

Gemeente Den Haag
Postbus 12600
2500 DJ Den Haag

Bestuursadviseurs

Bestuurswoordvoerder