Wethouder Hilbert Bredemeijer

Hilbert Bredemeijer

Personalia

Naam
Bredemeijer

Voornaam
Hilbert

Hilbert Bredemeijer is wethouder Onderwijs, Sport, Buitenruimte en 4e locoburgemeester.

Portefeuille

  • Onderwijs
  • Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt
  • Sport
  • Buitenruimte (inclusief markten, stadsboerderijen en handhaving)
  • Groen
  • Stadsentrees
  • De Kern Bijzonder
  • Stadsdeel Loosduinen

Nevenfuncties

Contact

Secretariaat

Spui 70
2511 BT Den Haag

Telefoon: (070) 353 22 51/353 30 27
E-mail: secretariaatBredemeijer@denhaag.nl
E-mail: hilbert.bredemeijer@denhaag.nl

Postadres

Gemeente Den Haag
Postbus 12 600
2500 DJ Den Haag

Bestuursadviseurs

Bestuurswoordvoerder

Persfoto's