Wethouder Hilbert Bredemeijer

Hilbert Bredemeijer

Personalia

Naam
Bredemeijer

Voornaam
Hilbert

Hilbert Bredemeijer is wethouder Onderwijs, Jeugd en Sport.

Portefeuille

  • Onderwijs (incl. aansluiting arbeidsmarkt, onderwijsbeleid en -huisvesting, openbaar onderwijs, mbo en hoger onderwijs, volwasseneneducatie, taal- en zwemonderwijs, peuterspeelzalen en kinderopvang)
  • Taalaanpak
  • Jeugd (waaronder jeugdbescherming, preventie, jeugd(gezondheids)zorg, jeugdhulp, centrum voor Jeugd en Gezin)
  • Sportbeleid
  • Speelplaatsen
  • Strandbeleid en strandbestemmingsplannen
  • Co√∂rdinerend wethouder levensbeschouwelijke organisaties
  • Stadsdeel Loosduinen

Nevenfuncties

Contact

Secretariaat

Spui 70
2511 BT Den Haag

Telefoon: (070) 353 22 51 / 752 72 67
E-mail: secretariaatBredemeijer@denhaag.nl
E-mail: hilbert.bredemeijer@denhaag.nl

Postadres

Gemeente Den Haag
Postbus 12 600
2500 DJ Den Haag

Bestuursadviseurs

Bestuurswoordvoerder

Persfoto's