Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

 • Kwijtschelding aanvragen

  Heeft u een laag inkomen en geen vermogen? Vraag kwijtschelding aan van belastingen. U hoeft de gemeentelijke belastingen dan niet te betalen, of maar voor een deel.

 • Betalingscapaciteit

  Om te bepalen of u kwijtschelding krijgt, kijkt de gemeente eerst naar uw vermogen of bezittingen. Daarna wordt bepaald hoeveel geld u te besteden heeft (besteedbare ruimte of betalingscapaciteit).

 • Vermogen of bezittingen

  Wat telt mee als vermogen? U kunt namelijk geen kwijtschelding krijgen als u vermogen heeft.

 • Informatievideo over uw belastingaanslag

  Interactieve video met uitleg over woz-waarde, afvalstoffenheffing, rioolheffing, onroerendezaakbelasting, betalen, betalingsregeling, kwijtschelding, bezwaar maken en wat te doen als u schulden heeft.