Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

  • Kwijtschelding aanvragen

    Heeft u een laag inkomen en geen vermogen? Vraag kwijtschelding aan van belastingen. U hoeft de gemeentelijke belastingen dan niet te betalen, of maar voor een deel.

  • Betalingscapaciteit

    Om te bepalen of u kwijtschelding krijgt, kijkt de gemeente eerst naar uw vermogen of bezittingen. Daarna wordt bepaald hoeveel geld u te besteden heeft (besteedbare ruimte of betalingscapaciteit).

  • Vermogen of bezittingen

    Wat telt mee als vermogen? U kunt namelijk geen kwijtschelding krijgen als u vermogen heeft.