Kwijtschelding gemeentebelasting

  • Kwijtschelding belastingen aanvragen

    Heeft u een inkomen op bijstandsniveau en heeft u geen vermogen? Dan komt u misschien in aanmerking voor kwijtschelding.

  • Betalingscapaciteit

    Om te bepalen of u kwijtschelding krijgt, kijkt Belastingzaken eerst naar uw vermogen of bezittingen. Daarna wordt bepaald hoeveel geld u te besteden heeft (besteedbare ruimte of betalingscapaciteit).

  • Vermogen of bezittingen

    Wat telt mee als vermogen? U kunt namelijk geen kwijtschelding krijgen als u vermogen heeft.