Kwijtschelding belastingen aanvragen

Heeft u een laag inkomen en heeft u geen vermogen? Dan kunt u misschien kwijtschelding krijgen van gemeentelijke belastingen. U hoeft de belastingen dan niet te betalen, of maar voor een deel. Op deze pagina kunt u kwijtschelding van belasting aanvragen.

Voor welke belastingen?

De directeur gemeentebelastingen kan belastingen kwijtschelden. Kwijtschelding is alleen mogelijk van:

 • onroerendezaakbelasting
 • afvalstoffenheffing
 • rioolheffing eigenarendeel
 • hondenbelasting (alleen voor het bedrag voor de 1e hond)
 • liggeld voor woonschepen

U kunt kwijtschelding hiervan aanvragen als de aanslagen:

 • nog niet zijn betaald
 • niet langer dan 3 maanden geleden zijn betaald

Voorwaarden

Kwijtschelding is meestal alleen mogelijk voor mensen die geen eigen bedrijf hebben (natuurlijke personen). Bent u zelfstandig ondernemer? Dan kunt u misschien (voor een deel) kwijtschelding krijgen.

Om kwijtschelding te krijgen, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

  Zelfstandig ondernemer

  Aan natuurlijke personen die zelfstandig een beroep uitoefenen of ondernemer zijn, kan de directeur gemeentebelastingen alleen kwijtschelding verlenen:

  • als zij een crediteurenakkoord hebben. Dit geldt voor de zakelijke en voor de persoonlijke belastingaanslagen, of
  • als zij een uitkering krijgen volgens het Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen 2004 (BBZ) en geen vermogen hebben. Zij kunnen dan alleen kwijtschelding krijgen van de privé-belastingen. Niet van belastingen die over de uitoefening van het bedrijf gaan.

   Nodig bij uw aanvraag

   U heeft bij het aanvragen van kwijtschelding uw aanslagbiljet nodig.

   Bij uw aanvraag moet u ook bijlagen meesturen. Kijk wat voor uw situatie geldt:

   Inkomen van u en uw medebewoner(s)

   Stuur een kopie op van de bewijsstukken die voor uw situatie gelden:

   • Het laatste overzicht (specificatie) van al uw inkomsten. Heeft u wisselende inkomsten? Stuur dan de overzichten van de laatste 3 maanden/13 weken mee, zodat uw gemiddelde maandinkomen kan worden berekend.
   • Het toekenningsbesluit studiefinanciering van DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) met de opbouw van de studiefinanciering. En de verklaring van inschrijving bij de onderwijsinstelling van het huidige studiejaar.
   De brief (besluit) waarin de hoogte van het maandbedrag staat. Geen bijschrijvingen op uw bankafschrift.
   • De verklaringen van inschrijving bij de onderwijsinstelling van het huidige studiejaar van uw inwonende kinderen van 21 jaar of ouder.
   • Het laatste maandoverzicht van uw pensioen en de bijschrijving in 2020 op de bankrekening.
   • De laatste bijschrijving in 2020 van de ontvangen alimentatie op uw bankrekening voor u en uw kinderen.
   • De voor- en achterzijde van de aanslag inkomensbelasting van de Belastingdienst met daarop de teruggave inkomstenbelasting in 2020 en/of heffingskorting.
   • Zorgtoeslag/huurtoeslag/kinderopvangtoeslag/kindgebonden budget: stuur de beschikking 2020 en bijschrijvingen op de bankrekeningen op.
   • Het toekenningsbesluit woonkostentoeslag van DSZW en de bijschrijving op uw rekening. Als u woonkostentoeslag ontvangt, kunt u maximaal kwijtschelding krijgen van de afvalstoffenheffing.

   Uitgaven van u en uw medebewoner(s)

   Om uw betalingscapaciteit te berekenen, wordt het verschil uitgerekend tussen de (maandelijkse) inkomsten en uitgaven. Daarom zijn ook uw uitgaven belangrijk. Er is voorgeschreven met welke uitgaven rekening wordt gehouden.

   Stuur een kopie op van de bewijsstukken die voor uw situatie gelden:

   • De laatste huurspecificatie. Dit is een overzicht van de jaarlijkse huurverhoging, waarop de opbouw van de huur staat (geen betaalbewijs of acceptgiro).
   • De jaaropgave 2019 en de afschrijving op de bankrekening van de maandelijkse hypotheekrente.
   • De laatste nota erfpachtcanon in 2019/2020.
   • De laatst betaalde alimentatie in 2020.
   • Het laatste polisblad 2020 en afschrijving van de betaalde zorgpremie. Wordt uw zorgpremie via het CAK geïnd? Stuur dan het bewijs hiervan mee.
   • De laatste maandfactuur 2020 van de kinderopvang.

    Motorvoertuigen en (medische) noodzakelijkheid

    Hebben u en/of uw medebewoner een gehandicaptenkaart, of een Wmo-vergoeding voor het gebruik van de auto? Stuur dan een kopie hiervan mee.

    Eigen woning

    Stuur bij uw aanvraag kopieën mee van:

    • de openstaande hypotheek
    • en - als dat voor uw situatie geldt - de waarde van de kapitaalverzekering (bijvoorbeeld spaar- of beleggingsrekening die bij de hypotheek hoort).

    Saldo

    Stuur een recent overzicht mee van:

    • alle bank- en spaarrekeningen die op uw naam staan
    • alle bank- en spaarrekeningen van uw medebewoner(s). Van inwonende ouders en/of kinderen hoeft u geen overzichten mee te sturen.
    Zorg ervoor dat op elk overzicht het saldo duidelijk te zien is.

    Schulden van u en uw medebewoner(s)

    Bij het bepalen van uw betalingscapaciteit wordt alleen gekeken naar schulden bij de Belastingdienst die u in 2020 heeft betaald. Stuur het bewijs mee van:

    • uw openstaande schuld(en) bij de Belastingdienst
    • alle betalingen die u in het jaar 2020 heeft gedaan.

    Aanvragen

    U kunt digitaal kwijtschelding aanvragen met uw DigiD.

    Hoelang duurt het?

    • De afdeling Belastingzaken van de gemeente probeert uw verzoek binnen 13 weken na ontvangst te beoordelen. De gemeente kijkt naar de gegevens die u invult en de kopieën die u inlevert. Als bij het beoordelen van uw verzoek blijkt dat er nog meer informatie nodig is, dan krijgt u hierover een brief. Beantwoord deze binnen 14 dagen. Zo voorkomt u dat uw verzoek om kwijtschelding wordt afgewezen.
    • Wanneer de gemeente uw verzoek om kwijtschelding van de aanslag(en) heeft ontvangen - en u heeft deze nog niet betaald - dan krijgt u uitstel van betaling tot er op uw verzoek is beslist. U krijgt hiervan binnen 10 dagen na ontvangst van uw verzoek een bericht.

    Goed om te weten

    Als u een verzoek om kwijtschelding indient, worden uw gegevens altijd opgevraagd bij het UWV, de RDW, BRP en Belastingdienst. Hiervoor is geen toestemming nodig.

    Contact

    Contactgegevens Belastingzaken