Kwijtschelding belastingen aanvragen

Heeft u een laag inkomen en geen vermogen? Vraag kwijtschelding aan van belastingen. U hoeft de gemeentelijke belastingen dan niet te betalen, of maar voor een deel.

Voor welke belastingen?

U kunt kwijtschelding aanvragen voor:

 • onroerendezaakbelasting
 • afvalstoffenheffing
 • rioolheffing eigenarendeel
 • hondenbelasting (alleen voor het bedrag voor de 1e hond)
 • liggeld voor woonschepen

  Voorwaarden

  U kunt kwijtschelding aanvragen als u:

  • de aanslag nog niet heeft betaald
  • de aanslag niet meer dan 3 maanden geleden al heeft betaald (of voor een deel heeft betaald)
  • geen vermogen of bezittingen heeft
  • niet genoeg geld heeft.

    Zelfstandig ondernemer

    Bent u zelfstandig ondernemer? Dan kunt u misschien (voor een deel) kwijtschelding krijgen. Vraag kwijtschelding aan als u:

    • een crediteurenakkoord heeft
    • een uitkering krijgt volgens het Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen 2004 (BBZ) en geen vermogen heeft. U kunt dan alleen kwijtschelding van privé-belastingen krijgen. Niet van zakelijke belastingen.

     Nodig bij uw aanvraag

     U heeft bij het aanvragen van kwijtschelding uw aanslagbiljet nodig.

     Bij uw aanvraag moet u ook bijlagen meesturen. Met de gegevens van u en uw medebewoner(s). Kijk wat voor uw situatie geldt:

     • Stuur een kopie op van:

      • Het laatste overzicht van al uw inkomsten. Heeft u wisselende inkomsten? Stuur dan de overzichten van de laatste 3 maanden/13 weken mee. Daarmee berekent de gemeente uw gemiddelde maandinkomen. Het gaat om de inkomsten van u en uw medebewoner(s).
      • De voor- en achterkant van de aanslag inkomensbelasting van de Belastingdienst. Met daarop de teruggave inkomstenbelasting en/of heffingskorting in 2020.
      • Als u studiefinanciering ontvangt: het toekenningsbesluit studiefinanciering van DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs). In die brief staat het bedrag dat DUO elke maand overmaakt. En een bewijs van inschrijving bij de school van dit studiejaar.
      • Als u studerende kinderen heeft: het bewijs van inschrijving bij de school van uw inwonende kind(eren) van 21 jaar of ouder. Van dit studiejaar.
      • Als u pensioen krijgt: het laatste maandoverzicht van uw pensioen en de bijschrijving in 2020 op de bankrekening.
      • Als u alimentatie krijgt: de laatste bijschrijving in 2020 van de ontvangen alimentatie voor u en uw kinderen op uw bankrekening.
      • Als u zorgtoeslag, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag of een kindgebonden budget krijgt: stuur de beschikking 2020 en een overzicht van de bijschrijvingen op de bankrekening(en) op.
      • Als u woonkostentoeslag krijgt: het toekenningsbesluit woonkostentoeslag van SZW. Dat is de brief waarin staat hoeveel toeslag u krijgt. En de bijschrijving op uw rekening. Als u woonkostentoeslag ontvangt, kunt u maximale kwijtschelding krijgen van de afvalstoffenheffing.
     • Om te zien hoeveel u kunt betalen, berekent de gemeente het verschil tussen uw inkomsten en uitgaven. Stuur een kopie op van de bewijzen van u en uw medebewoner(s) die voor uw situatie gelden.

      • De laatste huurspecificatie. Dit is een overzicht met:

       • de jaarlijkse huurverhoging
       • het huurbedrag
      • De jaaropgave 2019 en de afschrijving op de bankrekening van de maandelijkse hypotheekrente.
      • De laatste rekening erfpachtcanon in 2019/2020.
      • De laatst betaalde alimentatie in 2020.
      • Het verzekerings- en betalingsbewijs van de betaalde zorgpremie in 2020. Betaalt u uw zorgpremie via het CAK? Stuur dan het bewijs hiervan mee.
      • De laatste maandrekening 2020 van de kinderopvang.
     • Hebben u en/of uw medebewoner(s) een gehandicaptenkaart? Of een Wmo-vergoeding voor het gebruik van de auto? Stuur dan een kopie mee.
     • Stuur een kopie op van de bewijzen die voor uw situatie gelden:

      • de hypotheek
      • de waarde van de kapitaalverzekering (bijvoorbeeld spaar- of beleggingsrekening die bij de hypotheek hoort).
     • Stuur het laatste overzicht mee van u en uw medebewoner(s) (niet van inwonende ouders en/of kinderen).

      • Alle bank- en spaarrekeningen. Zorg ervoor dat op elk overzicht goed te zien is hoeveel geld er op de rekening staat.
     • Stuur een kopie op van de bewijzen van u en uw medebewoner(s).

      • Schuld(en) bij de Belastingdienst
      • Wat u in 2020 aan de Belastingdienst heeft betaald.

     Aanvragen

     U kunt kwijtschelding digitaal aanvragen met uw DigiD.

     Hoelang duurt het?

     • De gemeente probeert uw aanvraag binnen 13 weken na ontvangst te beoordelen. Ze kijkt hierbij naar uw bewijzen en ingevulde gegevens. Soms heeft de gemeente meer informatie nodig. Dan krijgt u een brief. Beantwoord deze binnen 14 dagen. Zo voorkomt u dat de gemeente uw aanvraag afwijst.
     • Als de gemeente uw aanvraag binnen heeft, krijgt u al tijdelijk uitstel van betaling. Dit is tot de gemeente een beslissing neemt. U krijgt hiervan bericht binnen 10 dagen nadat de gemeente uw aanvraag heeft ontvangen.

     Goed om te weten

     Als u kwijtschelding aanvraagt, vraagt de gemeente uw gegevens op bij het UWV, de RDW, de BRP en de Belastingdienst. Hiervoor is geen toestemming nodig.

     Contact

     Contactgegevens Belastingzaken