Aanmaning belastingen

Op elk aanslagbiljet van Belastingzaken staat op welke datum u betaald moet hebben. Dat is de vervaldatum. Bij te late betaling wordt invorderingsrente berekend vanaf de dag na de vervaldatum tot op de dag van de betaling. Als u de gemeentelijke belastingen niet op tijd betaalt, dan stuurt Belastingzaken u een aanmaning.

Aanmaningskosten

De kosten voor een aanmaning moet u zelf betalen. Deze kosten zijn:

  • € 7 als het bedrag dat u nog moet betalen € 454 of minder is
  • € 17 als het bedrag dat u nog moet betalen meer is dan € 454

Aanmaning betalen

Het totale bedrag moet binnen 14 dagen betaald zijn. De uiterste betaaldatum staat duidelijk op de aanmaning.

Betalen gaat het snelst via internetbankieren. Het is niet mogelijk om het openstaande bedrag contant te betalen.

Betaalt u de aanmaning niet op tijd? Dan krijgt u een dwangbevel.

Automatische incasso en betalingsregeling

Kunt u het totale bedrag niet betalen binnen de termijn die op de aanmaning staat? Dan kunt u Belastingzaken vragen om automatische incasso of een betalingsregeling. Daarvoor gelden wel bepaalde voorwaarden.
Dien uw verzoek om automatische incasso of een betalingsregeling in vóór de uiterste betaaldatum van de aanmaning om te voorkomen dat u een dwangbevel krijgt.

Kwijtschelding aanvragen

Als u het bedrag niet kunt betalen, kunt u ook een verzoek om kwijtschelding indienen. Uw verzoek om kwijtschelding moet vóór de uiterste betaaldatum op de aanmaning bij Belastingzaken binnen zijn om te voorkomen dat u een dwangbevel krijgt. Lees meer over de voorwaarden en het digitaal aanvragen van kwijtschelding.

Bezwaar maken tegen aanmaningskosten

Bent u het niet eens met de kosten van de aanmaning? Dan kunt u daartegen schriftelijk bezwaar maken bij de directeur gemeentebelastingen. U kunt het bezwaarschrift inleveren aan de balie of per post versturen.

In uw bezwaarschrift vermeldt u:

  • het betalingskenmerk of het biljetnummer van de aanmaning
  • de redenen van uw bezwaar

Uw bezwaarschrift moet binnen 6 weken na dagtekening van de aanmaning binnen zijn bij Belastingzaken. Daarmee wordt de invorderingsprocedure niet opgeschort. U voorkomt verdere invorderingsacties en -kosten door tijdig te betalen.

Gekruiste betaling

Is het volledige bedrag van de aanslag vóór of op de datum van de aanmaning bijgeschreven op het rekeningnummer van de directeur gemeentebelastingen? Dan is er sprake van een kruisbetaling en bent u geen aanmaningskosten verschuldigd.

Is het bedrag na de datum van de aanmaning bijgeschreven, dan bent u de kosten wel verschuldigd. De datum waarop het bedrag van uw rekening is afgeschreven is dus niet bepalend.

U kunt op MijnDenHaag onder het kopje MijnBelastingzaken zien wanneer uw betaling is ontvangen en welk bedrag eventueel nog open staat. Let op, het kan 3 dagen duren voordat uw betaling zichtbaar is.