Privacyverklaring bouw- en woningtoezicht met drones

De gemeente verwerkt persoonsgegevens van inwoners. In deze privacyverklaring leest u wat dit voor u en uw gegevens betekent.

De algemene privacyverklaring van de gemeente staat op de pagina Begin link: Algemene privacyverklaring, einde link. .

Waarom verzamelt de gemeente deze gegevens?

Om uw gegevens te mogen verwerken houdt de gemeente zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Begin externe link: AVG(Externe link), einde externe link.). Op grond van de Begin externe link: Omgevingswet(Externe link), einde externe link. heeft de gemeente de taak om te beslissen over een omgevingsvergunning. Hieronder valt het verlenen van vergunningen en in het verlengde daarvan ook het houden van toezicht op uitvoering van de bouw.

Om deze taak uit te kunnen voeren en u de gevraagde dienst te kunnen aanbieden, verwerkt de gemeente uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Controleren en verlenen van bouwvergunningen.
 • Inspectie en handhaving van illegale bouw

Welke persoonsgegevens verwerkt de gemeente?

 • Livebeelden voor navigatie van de drone
 • Foto’s van het object en de omgeving

Hoelang bewaart de gemeente uw persoonsgegevens?

De livebeelden worden niet bewaard. 

De foto’s die worden toegevoegd aan het dossier voor het verlenen van de vergunning worden niet langer bewaard dan 10 jaar.

De foto’s die worden toegevoegd aan het dossier voor handhaving van illegale bouw worden niet langer bewaard dan 10 jaar.

De gemeente gebruikt hierbij de termijnen uit de Begin externe link: selectielijst(Externe link), einde externe link. van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Daarin staat:

 • Hoelang de gemeente informatie moet bewaren;
 • Welke informatie de gemeente na een bepaalde tijd moet vernietigen;
 • Welke informatie de gemeente moet archiveren.

Met wie deelt de gemeente uw gegevens?

Het beeldmateriaal verkregen met de inspecties worden niet gedeeld met andere instanties. Alle gegevens blijven binnen de Europese Economische Ruimte (EER).

Wat zijn uw rechten?

Als uw gegevens worden verwerkt heeft u volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG) een aantal rechten. Als u aangeeft hier gebruik van te willen maken, moet de gemeente dat toestaan, of aangeven waarom dit niet kan. Denk bijvoorbeeld aan het recht om te bekijken welke gegevens van u worden verwerkt. Op Begin link: de pagina Algemene privacyverklaring, einde link. wordt uitgelegd welke rechten u heeft en hoe u hier gebruik van kunt maken. 

Wat doet de gemeente om uw gegevens te beschermen?

De gemeente probeert te voorkomen dat iemand die daar geen recht op heeft:

 • Toegang tot uw gegevens krijgt;
 • Uw gegevens kan veranderen;
 • Uw gegevens openbaar kan maken.

Dit doet de gemeente door bijvoorbeeld:

 • Persoonsgegevens te versleutelen;
 • De toegang tot computersystemen te controleren;
 • De toegang tot computersystemen alleen te geven aan personen die dit mogen en of een geheimhoudingsplicht hebben;
 • Documenten en e-mails te classificeren (aangeven hoe streng ze beschermd moeten worden) en te beveiligen.

Deze maatregelen vallen onder de Begin externe link: Baseline Informatiebeveiliging Overheid(Externe link), einde externe link. (BIO) waaraan de gemeente moet voldoen.

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070