Gemeentelijke (jeugd)ombudsman

Heeft u een conflict met de gemeente en komt u er onderling niet uit? Dan kunt u een klacht indienen bij de gemeentelijke ombudsman. De gemeentelijke ombudsman luistert naar uw verhaal en doet onderzoek naar de gang van zaken.

De gemeentelijke ombudsman, de jeugdombudsman Den Haag en Leidschendam-Voorburg en Den Haag Meldt zijn vanwege de coronamaatregelen weer gesloten. Er is een telefonisch spreekuur op woensdag van 13.00 tot 15.00 uur. Hiervoor kun je een afspraak maken via ombudsman@denhaag.nl en 070-75 28 200. De (jeugd)ombudsman is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 12.00 uur en van 14.00 uur tot 17.00 uur. Als de coronamaatregelen worden versoepeld en het inloopspreekuur weer kan plaatsvinden, dan lees je dat op onze website: www.jeugdombudsman.denhaag.nl en www.ombudsman.denhaag.nl.

De gemeente verleent burgers, instellingen en organisaties allerlei diensten. Daarbij kan wel eens iets fout gaan. Is dat bij u het geval?

  • Neem dan eerst contact op met de ambtenaar, dienst of afdeling die de zaak behandelt.
  • Helpt dat niet? Dan kunt u een klacht indienen bij de gemeentelijke ombudsman.
  • U kunt ook een klacht indienen als u vindt dat u onfatsoenlijk bent behandeld. De gemeentelijke ombudsman vindt het erg belangrijk dat de gemeente en Hagenaars elkaar met respect behandelen.
  • Heeft u te maken met discriminatie? Ook dit kunt u melden via de gemeentelijke ombudsman.

Jeugdombudsman

Er is ook een jeugdombudsman. De jeugdombudsman behandelt klachten die over jeugdzorg gaan. Zij is ook plaatsvervangend ombudsman. De jeugdombudsman luister naar Haagse jongeren en hun ouders om te horen waar zij tegenaan lopen wanneer ze een beroep doen op de gemeente. De Haagse jeugd heeft niet alleen recht op goede en juiste zorg. Maar ook op serieuze aandacht.

Bevoegdheden ombudsman

De gemeentelijke ombudsman en de jeugdombudsman zijn benoemd door de gemeenteraad en hebben veel bevoegdheden. Zo kan de (jeugd)ombudsman dossiers inzien of ambtenaren horen. De  gemeentelijke (jeugd)ombudsman doet dit onafhankelijk van de gemeente. Dit is voor de Hagenaar een garantie dat de gemeentelijke (jeugd)ombudsman vrij is om onderzoek te doen.

Meldpunt discriminatie

Inwoners van Den Haag die discriminatie ervaren kunnen hier melding van doen bij het nieuwe meldpunt voor discriminatie: Den Haag Meldt. Deze voorziening wordt uitgevoerd door de gemeentelijke ombudsman van Den Haag. Lees meer op www.denhaagmeldt.nl

Adres en contact

Sint Jacobstraat 125
2512 AN Den Haag

Telefoon: (070) 752 82 00
E-mail: ombudsman@denhaag.nl
Website: www.ombudsman-denhaag.nl

Spreekuur

Woensdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur. Om het spreekuur te bezoeken, maakt u eerst een afspraak.

Gepubliceerd: 30 juli 2020Laatste wijziging: 5 februari 2021