Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) voor rechtspersonen

De VOG voor rechtspersonen vraagt u niet aan bij de gemeente Den Haag. Deze verkrijgt u bij de dienst Justis van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Met de VOG voor rechtspersonen kunnen bedrijven richting partners hun integriteit aantonen.

De verklaring kan bijvoorbeeld worden aangevraagd:

  • om deel te kunnen nemen aan een aanbesteding
  • bij het sluiten van een overeenkomst
  • bij het verkrijgen van een lidmaatschap van een brancheorganisatie, als onderdeel van lidmaatschapsvereisten

Op aanvraag wordt onderzoek gedaan. Dit onderzoek richt zich op de strafrechtelijke integriteit van de rechtspersoon. Ook kunnen natuurlijke personen, die sleutelposities binnen de rechtspersoon vervullen, worden onderzocht.

Aanvragen

De aanvraag voor een Verklaring Omtrent het Gedrag voor rechtspersonen (VOG RP) verloopt anders dan de aanvraag voor een Begin link: verklaring voor natuurlijke personen, einde link. .

Het bedrijf moet een vertegenwoordiger aanwijzen, die de aanvraag indient. Dit kan een bestuurder, maat, vennoot of beheerder zijn. De vertegenwoordiger moet bevoegd zijn op grond van de statuten of een verleende machtiging.

De volledige informatie en het aanvraagformulier vindt u op de website van de Begin externe link: dienst Justis van het ministerie van Justitie en Veiligheid(Externe link), einde externe link..

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070