Inlichtingen uit de BRP voor advocaten aanvragen

Bent u advocaat? Dan kunt u uittreksels uit de Basisregistratie Personen (BRP) en afschriften uit de Burgerlijke Stand opvragen.

Stap 1

Vraag Begin link: eHerkenning, einde link. aan. U heeft betrouwbaarheidsniveau 3 (EH3) of hoger nodig.

Stap 2

 • Met uw gebruikersnaam en wachtwoord voor eHerkenning kunt u de aanvraag doen. Dit doet u met het formulier ‘Aanvraag Inlichtingen Advocaten’.
 • Per formulier kunt u 1 aanvraag indienen. U kunt uiteraard daarna meer formulieren invullen en versturen.
 • U krijgt via e-mail een bevestiging van uw aanvraag.
 • De aanvraag wordt binnen 3 werkdagen afgerond.
 • Wanneer de aanvraag afgerond is ontvangt u via e-mail de gevraagde informatie.
 • Daarna ontvangt u de originele documenten per post binnen 2 werkdagen.

Doe uw aanvraag per brief met daarin:

 • uw gegevens
 • inschrijfnummer van de Kamer van Koophandel
 • de gegevens voor het verstrekken van de inlichting(en), zoals voor- en achternaam, geboortedatum en uw informatiewens

Stuur uw brief naar:

Gemeente Den Haag
Publiekszaken, afdeling Inlichtingen
Postbus 12620
2500 DL Den Haag

Deze tarieven gelden in 2024.

 • € 16,60 per afschrift uit de Burgerlijke stand (exclusief portokosten)
 • € 17,35 per uittreksel BRP (exclusief portokosten)

U ontvangt hiervoor een nota.

 • Digitaal: binnen 3 werkdagen.
 • Schriftelijk: binnen 3 weken.

Deze termijn kan langer zijn wanneer betrokkene geheimhouding heeft en de gemeente Den Haag betrokkene eerst om toestemming voor het verstrekken van zijn/haar gegevens moet vragen.

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070