Geheimhouding persoonsgegevens aanvragen of intrekken

Wilt u niet dat bedrijven uw persoonsgegevens kunnen opvragen uit de Basisregistratie Personen (BRP)? Dan kunt u een verzoek indienen om uw gegevens geheim te houden. U kunt uw geheimhouding ook intrekken.

Aan wie geeft de gemeente uw gegevens?

De gemeente is verplicht uw gegevens altijd te geven aan:

 • Politie, justitie en de Belastingdienst. Ook andere overheidsinstellingen of instellingen met een publiekrechtelijke taak kunnen hierom vragen. De gemeente is dan verplicht de gevraagde gegevens te geven. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bepaalt welke informatie wordt gegeven.

De gemeente geeft uw gegevens soms aan:

 • overheidsinstellingen en maatschappelijke instellingen, zoals pensioenfondsen. Zij maken hiervan gebruik bij het uitvoeren van hun wettelijke taken. Alleen als dat het geval is worden uw gegevens verstrekt.
 • verplichte derden. Dit zijn instanties of personen die voor de uitvoering van wettelijke taken gebruik moeten maken van de juiste persoonsgegevens. Bijvoorbeeld een faillissementscurator of een advocaat.

Heeft u om geheimhouding van uw persoonsgegevens gevraagd en verzoekt een ‘verplichte derde’ om uw gegevens, dan maakt het college van burgemeester en wethouders een afweging tussen uw belang en het algemene belang van de aanvrager. Voordat het college besluit gegevens te verstrekken:

 • krijgt u hier een brief over
 • kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college (u heeft hier 4 weken de tijd voor)
 • worden uw gegevens niet doorgegeven tijdens de beroepstermijn

Meer informatie vindt u op www.wiekrijgtmijngegevens.nl.

Geheimhouding van uw gegevens

Heeft u liever niet dat uw persoonsgegevens aan anderen worden gegeven dan aan de verplichte partijen? Dan kunt u de gemeente vragen om uw persoonsgegevens geheim te houden. Geheimhouding is een recht van de burger. De gemeente zal daarom altijd aan uw verzoek voldoen. Uw persoonsgegevens worden dan niet doorgegeven aan:

 • niet commerciële instellingen, zoals sport- en muziekverenigingen
 • stichtingen met een maatschappelijke functie
 • de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA), die de ledenadministratie bijhoudt voor kerkgenootschappen

Uw gegevens kunnen nog wel voorkomen in de administratie van de SILA. Als u wilt dat deze gegevens worden verwijderd, neem dan zelf contact op met de SILA via de website van SILA of het kerkgenootschap waartoe u behoort of heeft behoord.

De gemeente geeft uw persoonsgegevens nooit aan:

 • particulieren
 • commerciële instellingen

Aanvragen of intrekken

Online

U kunt online uw geheimhouding aanvragen en intrekken. Hiervoor logt u in met uw DigiD.

Online aanvragen of intrekken (met DigiD)
De gemeente verwerkt uw verzoek binnen 5 werkdagen. Meer informatie over de online dienstverlening vindt u op de pagina Sneller en makkelijker een aanvraag doen bij de gemeente.

Schriftelijk

Stuur een ondertekende brief met een kopie van uw legitimatiebewijs naar Publiekszaken. De gemeente verwerkt uw verzoek binnen 10 werkdagen.

Komt u er niet uit?

Lukt het niet om uw aanvraag online of schriftelijk te doen? Of zijn er bijzondere omstandigheden? Dan kunt u mogelijk terecht bij het spoedloket. Kijk voor meer informatie en de voorwaarden op: Afspraak maken bij de gemeente.

Goed om te weten

Met de app KopieID maakt u met uw mobiele telefoon of tablet een veilige kopie van uw identiteitsbewijs. Lees meer op Rijksoverheid.nl.

Kosten

Gratis.