Akte burgerlijke stand voor iemand anders aanvragen

U kunt een afschrift of uittreksel van een akte ook voor iemand anders opvragen. Dit kunt u online doen.

Voorwaarden

Wilt u van iemand anders een afschrift of uittreksel van een akte aanvragen? Dat kan alleen als u:

 • het kind of kleinkind bent of de ouder of grootouder bent (dus geen broer of zus)
 • een erfgenaam bent
 • de echtgenoot/echtgenote of geregistreerd partner bent
 • de wettelijk vertegenwoordiger bent
 • de akte nodig heeft voor een gerechtelijke procedure
 • de akte nodig heeft voor een huwelijk of geregistreerd partnerschap
 • een schriftelijke toestemming heeft (een machtiging)

Kosten

€ 15,70 (tarief 2023) exclusief portokosten. Na uw aanvraag krijgt u een rekening per e-mail.

Hoelang duurt het?

Binnen 3 weken stuurt de gemeente het afschrift of uittreksel naar u op.

Nodig bij de aanvraag

 • uw legitimatiebewijs

In de volgende gevallen stuurt u ook mee:

 • als u het kind of kleinkind, de ouder of grootouder of de echtgenoot/echtgenote of geregistreerd partner bent: een kopie van het legitimatiebewijs van de persoon waarvoor u de akte aanvraagt
 • als u erfgenaam bent: een kopie van verklaring van erfrecht. U krijgt deze van de notaris
 • als u de wettelijk vertegenwoordiger bent: een document waaruit dat blijkt
 • als u gemachtigd bent: schriftelijke toestemming van de persoon voor wie u het document aanvraagt, met een kopie van het legitimatiebewijs van deze persoon.

Voor een machtiging kunt u het formulier schriftelijke machtiging Burgerlijke Stand invullen. Stuur deze mee bij uw aanvraag.

Formulier schriftelijke machtiging Burgerlijke Stand (PDF, 84,4 kB)

Aanvragen

U kunt het document online aanvragen.

Online aanvragen

Op de pagina Akten vindt u een overzicht van alle akten waarvan u een afschrift of uittreksel kunt aanvragen.

Komt u er niet uit?

Lukt het niet om uw aanvraag online te doen? Of zijn er bijzondere omstandigheden? Dan kunt u mogelijk terecht bij het spoedloket. Kijk voor meer informatie en de voorwaarden op: Afspraak maken bij de gemeente.

Goed om te weten

Met de app KopieID maakt u met uw mobiele telefoon of tablet een veilige kopie van uw identiteitsbewijs. Lees meer op rijksoverheid.nl.

Zie ook: Akten