Bedrijfsafval

Voor de afvalinzameling van bedrijfsafval gelden andere regels dan voor het afval van huishoudens. De gemeente haalt géén bedrijfsafval op. Als bedrijf bent u verplicht om uw bedrijfsafval te laten ophalen door een erkend bedrijf.

Afvalinzamelaar zoeken

Sluit als bedrijf een contract af met een erkende bedrijfsafvalinzamelaar om uw bedrijfsafval te laten ophalen. Adressen van erkende bedrijfsafvalinzamelaars vindt u bijvoorbeeld op het internet.

Bedrijfsafvalcontract

In het contract met een bedrijfsafvalinzamelaar maakt u een aantal afspraken:

  • Op welke dag(en) en tijdstip uw bedrijfsafval wordt opgehaald.
  • Welk afval u scheidt, bijvoorbeeld glas en papier.
  • Wat voor soort afval u aanbiedt (samenstelling).
  • Hoeveel afval u per keer of periode aanbiedt.
  • Welk inzamelmiddel u gebruikt: een afgesloten afvalcontainer.

Bedrijfsafval aanbieden

Hieronder leest u de regels voor het aanbieden van bedrijfsafval.

  • Bied uw bedrijfsafval aan in goed gesloten afvalcontainers.
  • Plaats uw container aan de straat op het tijdstip dat u met uw inzamelaar hebt afgesproken. Let op: plaats de afvalcontainer direct na het legen terug op uw terrein of in uw gebouw.
  • Blijft er na het legen van uw container afval op straat achter, dan dient u dit op te ruimen en de straat schoon achter te laten.
  • Let op: in sommige gebieden gelden afwijkende regels voor het aanbieden van bedrijfsafvalstoffen. Lees de officiële tekst van de afvalstoffenverordening 2010 en Regeling uitvoering Afvalstoffenverordening 2010 Den Haag 2018 op overheid.nl.

Gepubliceerd: 28 november 2018Laatste wijziging: 10 april 2019