Bedrijfsafval

Voor de inzameling van bedrijfsafval gelden andere regels dan voor het afval van huishoudens. De gemeente haalt géén bedrijfsafval op. Als bedrijf bent u verplicht om uw bedrijfsafval te laten ophalen door een erkend bedrijf.

Bedrijfsafvalcontract verplicht

Sluit een contract af met een erkende inzamelaar om uw bedrijfsafval te laten ophalen. Erkende inzamelaars vindt u op de VIHB-Lijst (lijst van Vervoerders, Inzamelaars, Handelaren en Bemiddelaars van/in afval).
In het contract maakt u een aantal afspraken over:

 • Op welke dag(en) en tijdstip uw bedrijfsafval wordt opgehaald.
 • Welk afval u scheidt, bijvoorbeeld glas en papier.
 • Wat voor soort afval u aanbiedt (samenstelling).
 • Hoeveel afval u per keer of periode aanbiedt.
 • Welk inzamelmiddel u gebruikt: een afgesloten afvalcontainer.

Bedrijfsafval aanbieden

Hieronder leest u de regels voor het aanbieden van bedrijfsafval.

 • Bied uw bedrijfsafval aan in goed gesloten afvalcontainers.
 • Plaats uw container aan de straat op het tijdstip dat u met uw inzamelaar hebt afgesproken.
 • Zet de afvalcontainer direct na het legen terug op uw terrein of in uw gebouw.
 • Blijft er na het legen van uw container afval op straat achter, dan dient u dit op te ruimen en de straat schoon achter te laten.
 • Let op: in sommige gebieden gelden afwijkende regels en tijden voor het aanbieden van bedrijfsafvalstoffen. Lees de Regeling uitvoering Afvalstoffenverordening 2010 Den Haag 2018 en de Afvalstoffenverordening 2010.
(Ondergrondse) containers voor huishoudelijk afval in de stad zijn alleen voor het afval van huishoudens. Deze mag u als ondernemer niet gebruiken voor uw bedrijfsafval.

Boete

Lees wanneer u een boete of dwangsom riskeert:

 • U kunt een boete krijgen van minimaal € 95 als u uw bedrijfsafval niet volgens de regels aanbiedt.
 • Als u bij een controle niet kunt aantonen dat u een bedrijfsafvalcontract heeft of een afgiftebewijs dat uw afval is opgehaald door een erkende afvalinzamelaar, riskeert kan u een boete van € 1.000 per overtreding.

Gepubliceerd: 28 november 2018Laatste wijziging: 3 juli 2019