Uw zoekopdracht
Beleid

Heruitgifte van erfpachtrechten

Gepubliceerd: 
18 maart 2016
Laatste wijziging: 
29 maart 2016

Loopt uw erfpachtcontract af? Dan kunt u een aanbod van de gemeente verwachten.

In oude erfpachtcontracten staat een einddatum van de erfpachtovereenkomst. Als het erfpachtcontract afloopt, sluit de gemeente een nieuwe overeenkomst met de erfpachter. Dit heet heruitgifte.

Heruitgifte

Minstens 2 jaar voor de datum waarop uw erfpachtrecht afloopt, doet de gemeente u een aanbod voor heruitgifte. Om u over het proces van heruitgifte te informeren krijgt u een uitnodiging voor een informatiebijeenkomst.

Een maand later ontvangt u het aanbod om tot heruitgifte over te gaan. U krijgt een 'verklaring inzake heruitgifte in erfpacht'. Door de verklaring te ondertekenen en terug te sturen, laat u weten dat u akkoord gaat met het aanbod en dat u heruitgifte wilt. U kunt voordat u het eerste aanbod krijgt zelf de gemeente om heruitgifte vragen. Kijk voor meer informatie op Heruitgifte op verzoek.

U hoeft het eerste aanbod van de gemeente niet te accepteren. Ongeveer 3 maanden voor de einddatum van uw recht van erfpacht krijgt u een eindaanbieding. De heruitgifte van het recht van erfpacht legt een notaris in een akte vast. Die akte wordt ingeschreven bij het kadaster.

Op deze kaart staat aangegeven wanneer uw recht van erfpacht afloopt. Klik op Kaartlagen en kies voor Erfpacht. Daarna kunt u kiezen uit 3 periodes:

 • Heruitgifte 2014 - 2020
 • Heruitgifte 2021 - 2030
 • Heruitgifte 2031 - 2063

Regels

De belangrijkste regels zijn:

 • Het recht wordt heruitgegeven aan de erfpachter van het oude recht. 
 • Twee taxateurs bepalen de waarde bij heruitgifte op basis van 55% van de marktwaarde van een vergelijkbaar stuk onbebouwde bouwrijpe grond. Deze werkwijze is vastgelegd in de 'taxatie-instructie'.
 • Als u het met de gemeente niet eens bent over de hoogte van de grondwaarde, kunt u een deskundigenprocedure starten. Kijk voor meer informatie op Taxatie en grondwaarde.

Deze regels zijn vastgelegd in de Aanvullende Algemene Regels voor de Heruitgifte:

Eeuwigdurend

Bij de heruitgifte worden de nu gebruikelijke algemene voorwaarden AB 1986 herziening 1993/2008 van toepassing. Dit betekent onder meer dat er geen einddatum van erfpacht meer is. Daarom heet de erfpacht eeuwigdurend.

Nieuwe erfpacht 

U heeft de keuze uit:

 1. De nieuwe erfpachtovereenkomst gaat direct in en u gaat canon betalen.
 2. De nieuwe erfpachtovereenkomst gaat direct in en u betaalt een afkoopsom.
 3. De nieuwe erfpachtovereenkomst gaat in op de einddatum van uw oude recht en u gaat canon betalen.
 4. De nieuwe erfpachtovereenkomst gaat in op de einddatum van uw oude recht en u gaat een afkoopsom betalen.

Kosten canon

De canon wordt berekend als canonpercentage (de contante waarde van de grondwaarde + de contante waarde van de nog te betalen oude canon). De canon betaalt u ieder halfjaar per 1 januari en per 1 juli achteraf. De canon staat voor 5 jaar vast. Op de canon komt een bedrag voor beheerkosten. De beheerkosten worden jaarlijks aangepast. Kijk voor de tarieven op Erfpachtvoorwaarden.

U betaalt eenmalig:

 • notariskosten 
 • kosten voor het inschrijven in het kadaster
 • overdrachtsbelasting

Kosten afkoopsom

De afkoopsom wordt berekend als de contante waarde van de grondwaarde + de contante waarde van de nog te betalen oude canon + de afkoopsom van de beheerkosten. Kijk voor de tarieven op  Erfpachtvoorwaarden.

U betaalt eenmalig:

 • notariskosten
 • kosten voor het inschrijven in het kadaster
 • overdrachtsbelasting

Ook het afsluiten van een lening of het wijzigen van de hypothecaire lening kan voor de erfpachter kosten veroorzaken. Vraag uw notaris.

Appartementsrecht

Heeft u een appartementsrecht? Kijk voor meer informatie op Appartementsrechten.

Eigen grond

Na de heruitgifte kunt u onder voorwaarden de bloot eigendom van de gemeente kopen. De erfpacht wordt dan vol eigendom. Kijk voor meer informatie op Van erfpacht naar eigen grond.

Verstrekken van gegevens

 • Het Erfpachtbedrijf verzamelt veel persoons- en eigendomsgegevens en gaat zorgvuldig om met deze informatie.
 • Het Erfpachtbedrijf levert geen gegevens die kunnen worden opgevraagd bij het landelijke Kadaster. Gegevens die niet in het Kadaster zijn ingeschreven, zoals een obligatoire overeenkomst of een brief over de canonherziening, worden eenmalig door het Erfpachtbedrijf verstrekt.
 • De huidige erfpachter moet contact opnemen met het Erfpachtbedrijf als hij bepaalde gegevens uit het erfpachtdossier nodig heeft voor bijvoorbeeld een erfenis, hypotheek of verkoop van een woning.
 • Het Erfpachtbedrijf verstrekt gegevens over een recht van erfpacht uitsluitend persoonlijk en direct aan de huidige erfpachter. Deze gegevens worden alleen verstrekt tijdens een afspraak, op vertoon van een geldig legitimatiebewijs.

Kijk voor meer informatie op Privacyverklaring

Informatiepakket

U kunt een informatiepakket Heruitgifte aanvragen bij het Erfpachtbedrijf. Stuur een e-mail naar erfpachtbedrijf@denhaag.nl

Gepubliceerd: 
18 maart 2016
Laatste wijziging: 
29 maart 2016