Uw zoekopdracht
Beleid

Gemeente zet in op maximale participatie ouderen

Gemeentebeleid voor Haagse ouderen

Gepubliceerd: 
17 augustus 2009
Laatste wijziging: 
09 december 2013

Den Haag telde begin 2011 bijna 65.000 ouderen. Dit aantal zal naar verwachting toenemen. Voor al deze ouderen heeft de gemeente voor de periode 2011-2014 nieuw beleid ontwikkeld.

Na overleg met alle betrokkenen zijn drie doelen geformuleerd en twaalf projecten benoemd om die doelen waar te maken. Samen vormen ze het actieprogramma ‘OUD is IN’! 

Ouderen moeten zo lang mogelijk actief kunnen deelnemen aan de samenleving. Daar zijn ze primair zelf verantwoordelijk voor, maar waar nodig biedt de gemeente ondersteuning, hulp en zorg aan.

Het doel van het ouderenbeleid is het realiseren van een klimaat in wijken en buurten waarbij maximale participatie van ouderen wordt gestimuleerd, waardoor ouderen zo lang mogelijk deelnemen aan de samenleving. Oud is in, ouderen doen mee en de gemeente schept een klimaat waardoor ze dat zo lang mogelijk kunnen blijven doen. Om dit te bereiken komen er 12 projecten, die weer bestaan uit 44 heel concrete acties. Die 12 projecten en 44 acties zijn gericht op het bevorderen van maximale participatie van ouderen, het aanbieden van adequate ondersteuning en het garanderen van goede en verantwoorde zorg voor ouderen.

Download

Gepubliceerd: 
17 augustus 2009
Laatste wijziging: 
09 december 2013

U verlaat DenHaag.nl. Wilt u doorgaan?