Uw zoekopdracht
Project

Taal in de Buurt opzetten

Gepubliceerd: 
26 juni 2014
Laatste wijziging: 
26 juni 2014

De gemeente Den Haag werkt graag samen met organisaties die zich willen inzetten om lessen Nederlandse taal te organiseren en helpt daarbij.

Voorwaarden

 • uw organisatie is een rechtspersoon
 • er moet een aanvraagformulier ingevuld worden
 • er is een lesruimte beschikbaar
 • er is een gekwalificeerde (NT-2) docent beschikbaar
 • tijdens de lessen zijn voldoende vrijwilligers beschikbaar
 • aan het einde van een lesperiode wordt een evaluatieformulier ingevuld
 • uw organisatie voldoet aan de regels die u hier vindt: gemeentelijke subsidieregels

Doelgroep cursus Nederlands van Taal in de Buurt

 • mensen wonend in Den Haag
 • vanaf 18 jaar en ouder
 • mensen die niet goed of helemaal geen Nederlands spreken

Lengte van de cursus

 • 24 lesweken
 • 4 uur per week

Lestijden en leslocaties

Lesprogramma

 • Nederlands spreken, luisteren, lezen en schrijven
 • De organisatie en de docenten vragen eerst aan de cursisten wat ze willen leren
 • de docent stelt samen met de organisatie het lesprogramma op
 • het lesprogramma wordt op maat gemaakt voor de deelnemers

Toetsen

 • docenten houden de presentie en (taal)vorderingen van de deelnemers bij
 • er kan een begin- en eindtoets worden afgenomen
 • deelnemers kunnen een portfolio opbouwen

Grootte van de groep

 • maximaal 20 cursisten

Bewijs van deelname

 • certificaat van Taal in de Buurt

Kosten van de cursus voor de cursisten

 • € 20 inschrijfgeld voor 24 lesweken (96 uur taalles)

Docenten

 • De gemeente heeft een lijst met NT2-docenten die ingezet kunnen worden.
 • Stichting Participatie, Emancipatie, Professionals (PEP) Den Haag regelt de betaling van docenten.
 • Meer weten? Mail naar boekhouding@pepdenhaag.nl. Bellen kan ook: (070) 302 44 44.

Promotiemateriaal

Folder Taal in de Buurt in het Nederlands

Voor vragen kunt u contact opnemen met de gemeente door een e-mail te sturen naar integratie@denhaag.nl.

Een Taal in de Buurt les met cursistenGepubliceerd: 
26 juni 2014
Laatste wijziging: 
26 juni 2014

U verlaat DenHaag.nl. Wilt u doorgaan?