Uw zoekopdracht

Bezwaar maken

Gepubliceerd: 
18 april 2013
Laatste wijziging: 
20 januari 2015

Als u het niet eens bent met een besluit van de gemeente dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Een bezwaarschrift moet worden ingediend binnen 6 weken nadat het besluit bekend is gemaakt.

Er zijn 4 verschillende bezwaarprocedures tegen besluiten van de gemeente Den Haag:

Zienswijzen en klachten

  • De bezwaarprocedures zijn niet bedoeld voor zienswijzen op een voorgenomen besluit. Kijk bij de gemeenteberichten hoe u uw zienswijzen kunt indienen.
  • De bezwaarprocedures zijn niet bedoeld voor klachten over de gemeente Den Haag. Bent u niet tevreden over de dienstverlening van de gemeente Den Haag? Dan kunt u een klacht indienen.
Gepubliceerd: 
18 april 2013
Laatste wijziging: 
20 januari 2015

U verlaat DenHaag.nl. Wilt u doorgaan?