Uw zoekopdracht
Project

Van der Kunstraat 119

Ontwerp afwijkingsbesluit voor planologisch gebruik

Gepubliceerd: 26 januari 2012 Laatste wijziging: 27 januari 2012

Op 10 januari 2012 heeft Kids Eiland Den Haag BV een aanvraag om omgevingsvergunning ingediend. De aanvraag omvat het in afwijking van het bestemmingsplan verbouwen van de winkel Van der Kunstraat 119 tot kinderspeelparadijs met horeca-inrichting.

Burgemeester en wethouders overwegen om, op basis van artikel 2.12, eerste lid onder a sub 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), voor het project een afwijkingsbesluit te nemen en een omgevingsvergunning te verlenen.

De stukken betreffende het ontwerpbesluit liggen met ingang van 25 januari 2012, gedurende zes weken ter inzage bij Den Haag Informatiecentrum, Spui 70. Gedurende bovenvermelde termijn kan een ieder zienswijzen naar voren brengen.

Bij het afwijkingsbesluit behorende stukken:


PDF bestandOntwerp afwijkingsbesluit/omgevingsvergunning  (PDF, 172 kB)

PDF bestandOntwerp ruimtelijke onderbouwing  (PDF, 52 kB)

PDF bestandTekeningen  (PDF, 1766 kB)

PDF bestandKennisgeving  (PDF, 16 kB)

Stuur artikel door

*verplicht

Volg DenHaag.nl

Altijd op de hoogte blijven van Den Haag en de ontwikkelingen in de stad? Meld u aan voor de nieuwsbrief @DenHaag.nl. Of volg ons op Twitter of Facebook!

Stadspanel

Denk mee over Den Haag. Geef u op voor het Haags stadspanel. En maak kans op een jaar lidmaatschap van de Openbare Bibliotheek.