Uw zoekopdracht
Product

Europese gehandicaptenparkeerkaart

Gepubliceerd: 06 januari 2014 Laatste wijziging: 11 april 2014

Met een Europese gehandicaptenparkeerkaart kunnen mensen met een handicap op algemene gehandicaptenparkeerplaatsen parkeren. Zowel bestuurders als passagiers kunnen in aanmerking komen voor een Europese gehandicaptenparkeerkaart.

Print het aanvraagformulier parkeervoorzieningen voor mensen met een handicap en vul het in. Dit formulier vindt u aan het eind van de folder Parkeervoorzieningen voor mensen met een handicap.

PDF bestandFolder en aanvraagformulier parkeervoorzieningen voor mensen met een handicap  (PDF, 557 kB)

 • Voeg een recente pasfoto toe aan het aanvraagformulier. Schrijf uw naam, voorletters en geboortedatum achter op de pasfoto en plak de foto op het aanvraagformulier. Verstuur het formulier naar het adres dat onderaan het formulier staat.
 • Maak het geld voor de kosten van de medische beoordeling over op rekeningnummer NL85BNGH0285138375 ten name van Gem. Den Haag GGD/SMZ. Onder vermelding van: medische beoordeling, de naam en voorletters van de aanvrager.
 • U kunt deze kosten niet aan de balie van GGD/SMZ betalen.
 • GGD/SMZ neemt uw aanvraag in behandeling zodra zij de kosten voor de medische beoordeling heeft ontvangen. U krijgt dan een oproep waarop staat waar en wanneer u wordt verwacht voor de medische beoordeling.
 • Na ontvangst van de uitslag van de medische beoordeling neemt Parkeren de behandeling van uw aanvraag over. U krijgt een brief waarin staat of u de gehandicaptenparkeerkaart krijgt.
 • Bij een positieve beslissing kunt u de gehandicaptenparkeerkaart afhalen vanaf de datum en op de plaats die in de brief staat.
 • U krijgt de kaart mee na betaling van de kosten.
 • De Europese gehandicaptenparkeerkaart is pas geldig als hij is ondertekend door de houder. Als het om een kind gaat moet 1 van de ouders of verzorgers de parkeerkaart ondertekenen.

Nodig bij het aanvragen van een Europese gehandicaptenparkeerkaart

 • Een recente pasfoto gemaakt door een vakfotograaf
 • Een medische beoordeling
 • Voor het aanvragen van een gehandicaptenparkeerkaart voor bestuurders: een geldig rijbewijs.

Bezwaar maken

Als uw aanvraag van een gehandicaptenparkeerkaart is afgewezen, kunt u een bezwaarschrift indienen. Dit kunt u digitaal doen via Mijn Haagse Zaken. U logt dan in met uw DigiD.

Meer informatie over de Europese gehandicaptenparkeerkaart

 • Een Europese gehandicaptenkaart is geldig in heel Nederland en in alle lidstaten van de Europese Unie. Hij is er voor bestuurders en passagiers. De kaart is maximaal 5 jaar geldig.
 • Als u in Den Haag woont en een Europese gehandicaptenkaart hebt, kunt u ook een Bewonersparkeervergunning Gehandicapten aanvragen.
 • Als u nog een stadsgewestelijke parkeerkaart of een Haaglanden Gehandicaptenparkeerkaart heeft, wordt u periodiek gekeurd. Wanneer u nog steeds recht heeft op een gehandicaptenparkeerkaart, krijgt u een Haaglanden gehandicaptenparkeerkaart. Met deze kaarten heeft u geen recht op een Bewonersparkeervergunning Gehandicapten. Met een stadsgewestelijke parkeerkaart mag u in Den Haag alleen bij algemene gehandicaptenparkeerplaatsen parkeren. Voor parkeren bij een betaald parkeergebied moet u betalen. Er worden geen nieuwe stadsgewestelijke kaarten meer uitgegeven.
 • U mag met een gehandicaptenparkeerkaart uw auto gratis parkeren op de algemene gehandicaptenparkeerplaatsen in Den Haag. Leg uw Europese gehandicaptenparkeerkaart dan achter de voorruit.
 • Op sommige plaatsen in Den Haag geldt een parkeerverbod. Met uw gehandicaptenparkeerkaart mag u daar toch parkeren. Dat is gratis, maar u mag uw auto er niet langer dan 3 uur laten staan. Op deze plaatsen bent u daarom verplicht een parkeerschijf duidelijk zichtbaar naast uw parkeerkaart te leggen.
 • Let op: in parkeergarages in Den Haag kunt u niet gratis parkeren.
 • Op www.gehandicaptenparkeerkaart.nl vindt u de regels voor parkeren met een gehandicaptenparkeerkaart in alle gemeentes.

Voorwaarden

 • U staat ingeschreven in de basisregistratie personen (BRP voorheen GBA) van Den Haag. 
 • Of u als bestuurder of passagier in aanmerking komt voor een parkeerkaart hangt af van de ernst van uw handicap. Om dat te bepalen moet u medisch worden beoordeeld.
 • Als u niet in de BRP van Den Haag staat ingeschreven, kunt u een Europese gehandicaptenparkeerkaart aanvragen bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Kosten

De volgende kosten kunnen aan een aanvraag verbonden zijn:

 • Europese gehandicaptenparkeerkaart: € 32,50
 • Haaglanden Gehandicaptenparkeerkaart: € 12,90

U kunt op de stadsdeelkantoren alleen pinnen. Op stadsdeelkantoor Centrum kunt u pinnen en contant betalen.

Vergoeding

Heeft u kosten gemaakt voor de parkeerkaart en een laag inkomen? Dan kunt u een vergoeding aanvragen voor deze kosten.

Hoe lang duurt het?

Als uit de uitslag van uw medische beoordeling blijkt dat u voldoet aan de voorwaarden voor een gehandicaptenparkeerkaart, krijgt u binnen 1 week bericht van Parkeren of u de gehandicaptenparkeerkaart krijgt.

Stuur artikel door

*verplicht

Let op: Vanaf 1 december 2012 mag in Den Haag de algemene gehandicaptenparkeerkaart niet meer gebruikt worden op normale parkeerplekken waar betaald parkeren geldt.