Uw zoekopdracht

Verantwoording 'Kinderen doen mee'

Gepubliceerd: 
07 oktober 2009
Laatste wijziging: 
06 september 2012

Scholen kunnen een bijdrage van de gemeente krijgen voor activiteiten voor kinderen met een Ooievaarspas. Na afloop van het schooljaar moeten ze hier wel een verantwoording over indienen.

Heeft u een bijdrage ontvangen voor schoolactiviteiten van kinderen met een Ooievaarspas? Dan moet u verantwoording afleggen over de besteding van deze bijdrage. U kunt hiervoor onderstaand formulier gebruiken:

Format verantwoording Kinderen doen mee

Dit formulier kan per aangesloten school ingevuld worden. Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens op het formulier en voor de tijdige aanlevering ervan. De ingevulde formulieren stuurt u op naar:

Gemeente Den Haag SZW Beleid

t.a.v. Cees Ederveen
Postbus 12610
2500 DK Den Haag

Vragen

Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met Cees Ederveen: (070) 353 5767.Gepubliceerd: 
07 oktober 2009
Laatste wijziging: 
06 september 2012

U verlaat DenHaag.nl. Wilt u doorgaan?