Uw zoekopdracht
Beleid

Een veilige school

Gepubliceerd: 
23 september 2009
Laatste wijziging: 
01 augustus 2012

De school moet een veilige plek zijn. Alleen dan kunnen kinderen goed leren. Alle scholen in Den Haag moeten daarom een schoolveiligheidsplan hebben.

Een veilige school verbetert de schoolprestaties van kinderen. Onveiligheid op school kan er juist toe leiden dat de resultaten van leerlingen achteruit gaan, leerlingen uitvallen, leraren vertrekken of dat ouders hun kind van school halen. Als kinderen zich op school niet veilig voelen, kan dit hun ontwikkeling en uiteindelijk hun toekomst beïnvloeden.

De school is als eerste verantwoordelijk voor een veilige school. Ook is het belangrijk dat ouders en leerlingen betrokken zijn. Daarnaast is de samenwerking met zorginstellingen, politie, justitie en de gemeente van belang.

Lees bij Schoolveiligheid: de rol van de gemeente wat de gemeente doet om scholen veilig te houden.

Schoolveiligheidsplan

Alle scholen in Den Haag moeten een schoolveiligheidsplan hebben. In dit plan staan schoolregels, gedragscodes en protocollen over wat te doen bij kleine en grote incidenten zoals diefstal, ruzie, geweld, pesten of discriminatie.

Informatie op internet

Kijk voor meer informatie over schoolveiligheid op de website van het Centrum voor School en Veiligheid. Om vraagstukken over veiligheid op school op te lossen, kunnen scholen terecht bij het Coördinatiepunt Kwaliteitsteams Veiligheid van het Nederlands Jeugdinstituut.Gepubliceerd: 
23 september 2009
Laatste wijziging: 
01 augustus 2012

U verlaat DenHaag.nl. Wilt u doorgaan?