Uw zoekopdracht
Product

Subsidie verslavingszorg en -preventie

Gepubliceerd: 
30 juni 2014
Laatste wijziging: 
30 juni 2014

Werkt uw instelling aan verslavingspreventie en -zorg? Dan kunt u subsidie aanvragen bij de gemeente. De subsidie is bedoeld voor ambulante zorg en het voorkomen van alcohol-, drugs- en gokverslaving.

U kunt de subsidie aanvragen met het het formulier Subsidie bestedingsoverzicht. Dit formulier kunt u aanvragen bij onderstaand adres:

Contact

Dienst OCW
Sector Participatie, Zorg en Jeugd (PZJ),

Telefoon: (070) 353 90 90

Postadres:
Postbus 12652
2500 DP Den Haag

Stuur bij uw aanvraag ook een projectplan en een begroting mee.

Kreeg u in voorgaande jaar of jaren ook subsidie? Dan moet u ook het formulier Verantwoording subsidie bestedingsoverzicht meesturen. Ook dit formulier kunt u aanvragen bij de dienst OCW.

Dat moet alleen als u niet beschikt over een accountantsverklaring of als het subsidiebedrag hoger is dan € 100.000. Stuur ook een jaarrekening mee.

Het Haagse verslavingszorgbeleid richt zich op:

  • het voorkomen dat gokken, alcohol en drugs een probleem worden bij Hagenaars
  • het aanpakken van beginnende problemen met alcohol en drugs
  • het bieden van zorg en opvang bij ernstige verslaving.

Voorwaarden

Er zijn regels voor het geven van deze subsidie en de verantwoording over deze subsidie. Deze regels vindt u in de Algemene subsidieverordening Den Haag 2014 (ASV). Kijk voor meer informatie op de pagina wet- en regelgeving subsidies.

Voor wie?

Alleen instellingen voor verslavingspreventie en -zorg kunnen de subsidie aanvragen. De gemeente ondersteunt structureel een aantal instellingen en projecten. Die staan vermeld in het bestedingsoverzicht. De gemeente richt zich bij het voorkomen van verslaving op alle Hagenaars. Daarnaast richt de gemeente zich op een aantal specifieke doelgroepen. Het gaat om groepen die extra risico lopen, zoals dak- en thuisloze harddrugsverslaafden.

Kosten

Geen kosten.

Hoe lang duurt het?

Vraagt u de subsidie voor 1 april aan? Dan ontvangt u voor 1 januari van het volgende jaar een beschikking.

Gepubliceerd: 
30 juni 2014
Laatste wijziging: 
30 juni 2014

U verlaat DenHaag.nl. Wilt u doorgaan?