Activiteitensubsidie voor stadsdeel aanvragen

U kunt subsidie aanvragen voor eenmalige activiteiten in uw stadsdeel. Het moet hierbij gaan om buurt- of wijkactiviteiten die bijdragen aan de leefbaarheid, samenhang en samenwerking in de buurt. Zoals een straatfeest, buurtbarbecue of andere bewonersactiviteiten.

Wat is het?

De activiteitensubsidie is een wijksubsidie. De activiteiten moeten daarom passen bij de wijkagenda’s van uw stadsdeel. Deze wijkagenda’s hebben bewoners samen met de gemeente gemaakt. Ze zijn bedoeld om de leefbaarheid en het welzijn in uw wijk of stadsdeel te verbeteren. Bekijk de pagina Wijkagenda: voor iedere wijk een plan.

Hoogte subsidie

De hoogte van het subsidiebedrag dat u kunt krijgen, hangt af van de omvang van de activiteit.

 • Voor een activiteit op straatniveau kunt u maximaal € 750 aanvragen.
 • Voor een activiteit op buurtniveau kunt u maximaal € 1.500 aanvragen.
 • Voor een activiteit op wijkniveau kunt u maximaal € 5.000 aanvragen.

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarden om in aanmerking te komen voor een activiteitensubsidie zijn:

 • Uw idee is specifiek bedoeld voor het stadsdeel waar u de subsidie aanvraagt.
 • De subsidie is bedoeld voor eenmalige uitgaven.
 • Uw idee moet passen binnen de ambities van de Wijkagenda's.
 • De subsidie is bedoeld voor ideeën op het gebied van participatie, leefbaarheid, welzijn, jeugd en cultuur.
 • U moet in het aanvraagformulier een plan van aanpak en begroting met kostenposten invullen. Eventueel kunt u aan het einde van het formulier nog een bijlage met extra informatie toevoegen.
 • De activiteit moet openbaar toegankelijk zijn.
 • U kunt geen subsidie aanvragen voor vergoedingen voor vrijwilligerswerk of voor consumpties.
 • De gemeente kan de subsidie uitbetalen aan een rechtspersoon, bijvoorbeeld een bewonersorganisatie of stichting.
 • Tot en met een bedrag van € 750 kan de gemeente ook een bedrag uitbetalen aan natuurlijke personen.
 • U kunt als individu of groep een aanvraag doen. Als het gaat om een bedrag boven de € 750 moet u dit wel doen via een rechtspersoon zoals een vereniging, stichting of besloten of naamloze vennootschap. U moet hen eerst om toestemming vragen. Het stadsdeelkantoor kan u helpen met het vinden van een geschikte rechtspersoon om mee samen te werken. Neem daarvoor contact op met het stadsdeelkantoor waar u de activiteit wilt organiseren.
 • Bestaat uw bewonersgroep niet uit een rechtspersoon, dan kunt u op basis van een model-akte een stichting of vereniging oprichten. U moet dit registeren bij de notaris. Hieraan zijn kosten verbonden.
 • Wilt u een evenement organiseren dat gevolgen heeft voor de omgeving, zoals een buurtfeest, sporttoernooi, optocht, herdenking, popconcert of dansfeest? Dan heeft u daar een vergunning voor nodig. Kijk voor meer informatie hierover op de pagina Evenement melden.

Contract met rechtspersoon

Bent u initiatiefnemer en heeft u uw aanvraag via een rechtspersoon gedaan? Dan kunt u een contract stadsdeelsubsidie tussen u en de rechtspersoon (vrijwilligers- of bewonersorganisaties) invullen en ondertekenen. U kunt bij uw stadsdeelkantoor een voorbeeld van dit contract opvragen. Als u (nog) geen rechtspersoon heeft gevonden die uw activiteitensubsidie kan aanvragen dan kan uw stadsdeel u hier ook bij helpen.

Nodig bij uw aanvraag

 • begroting
 • kostenposten

 Zorg dat u alle gegevens bij de hand heeft. 

Aanvragen

U kunt de activiteitensubsidie op 3 manieren aanvragen:

 • Digitaal via de knop hieronder.
 • Het pdf-formulier invullen en als bijlage per e-mail versturen.
 • Het pdf-formulier invullen, printen en per post versturen.
Belangrijke informatie: Kies niet meer dan 1 van bovengenoemde opties. Als u de aanvraag op meer manieren verstuurt, kan dit tot vertraging leiden.

Digitaal

Activiteitensubsidie aanvragen

Met pdf-formulier

 • Download het Aanvraagformulier activiteitensubsidie voor stadsdeel.
Aanvraagformulier activiteitensubsidie voor stadsdeel (PDF, 263 kB)
 • Vul het formulier helemaal in en stuur het met de bijlagen per e-mail naar:  subsidies@denhaag.nl. U kunt het ook printen en per post sturen naar:

Burgemeester en wethouders
Centraal Subsidiebureau
Postbus 16106
2500 BC Den Haag

Hoelang duurt het?

 • U krijgt binnen 4 werkdagen nadat u uw aanvraag heeft ingediend een ontvangstbevestiging.
 • Binnen 6 weken nadat de gemeente uw complete aanvraag heeft ontvangen, krijgt u een beschikking waarin staat of uw aanvraag is goedgekeurd of afgewezen.
 • Als uw aanvraag is goedgekeurd, krijgt u binnen 1 week de subsidie op uw rekening.

Vragen?