Bureau Nazorg Den Haag: hulp voor ex-gedetineerden

Bureau Nazorg helpt Haagse (ex-)gedetineerden een leven op te bouwen wanneer ze de gevangenis verlaten. De medewerkers van Bureau Nazorg helpen hen daarbij.

Bent u ontslagen uit de gevangenis? Dan kunt u Bureau Nazorg inschakelen om u te helpen bij:

  • inkomen
  • huisvesting
  • schulden
  • dagbesteding
  • zorg

Daarnaast kan Bureau Nazorg u informatie geven over de sociale voorzieningen in de gemeente.

Wat doet Bureau Nazorg?

Bureau Nazorg krijgt een melding dat u gedetineerd bent. Vervolgens maken we een afspraak om u te bezoeken. Tijdens dit bezoek wordt gekeken waar u hulp bij kunt gebruiken.

Enkele voorbeelden:

  • Wordt u dakloos na uw detentie? Dan kan u worden aangemeld bij het daklozenloket.
  • Heeft u schulden? Dan helpen we u een overzicht te krijgen van uw schulden. Daarna kunt u worden verwezen naar een schuldhulpverleningstraject.
  • Heeft u een ziekte, psychiatrische problemen of een verslaving? Dan kan u hulp krijgen van sociaal casemanagers.

Detentie in het buitenland

Heeft u in een buitenlandse gevangenis gezeten? Ook dan kan Bureau Nazorg u helpen. Heeft u al contact gehad met Reclassering (Bureau Buitenland) in het buitenland? Dan meldt Reclassering Nederland u aan bij Bureau Nazorg.

Voor wie?

Bureau Nazorg is bedoeld voor Haagse (ex-)gedetineerden die na detentie terugkeren naar de gemeente.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact op met Bureau Nazorg Den Haag. Bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur op telefoonnummer (070) 757 09 06.

Gepubliceerd: 7 augustus 2015Laatste wijziging: 5 januari 2022