Reizen naar school: leerlingenvervoer aanvragen

Heeft uw kind een beperking? En woont uw kind in Den Haag? Dan kunt u leerlingenvervoer aanvragen voor het reizen tussen huis en school. Leerlingenvervoer betekent meestal een vergoeding voor eigen vervoer of openbaar vervoer. En in sommige gevallen vervoer met een taxibusje of een taxi.

Leerlingenvervoer is niet voor het reizen van en naar een jeugdinstelling. Bent u hier wel naar op zoek? Neem dan contact op met het Centrum Jeugd & Gezin (CJG).

  Wat is het

  Kinderen met een beperking moeten vaak naar een school die wat verder weg is van huis. De gemeente helpt u daarom bij het vervoer van huis naar school, en terug. Dat doet de gemeente op de volgende manieren:

  • Een vergoeding voor het brengen en halen van uw kind met uw eigen fiets, brommer of auto.
  • Een vergoeding voor een abonnement voor het openbaar vervoer voor uw kind. En vaak ook voor de persoon die met uw kind meereist. Dat kunt uzelf zijn, of bijvoorbeeld een oudere broer of zus.
  • Vervoer met een taxibusje of taxi.

  Bekijk de video over reizen naar school en de hulp van de gemeente:

  Bekijk de video Leerlingenvervoer (YouTube-kanaal van de gemeente)

   Voorwaarden

   • Uw kind woont in Den Haag.
   • De school ligt het meest dichtbij (voor het soort onderwijs dat uw kind nodig heeft).
   • Uw kind heeft gedragsproblemen, een verstandelijke beperking of een langdurige lichamelijke beperking.

   Nodig bij uw aanvraag

   U moet een Schoolverklaring Leerlingenvervoer meesturen. Deze vraagt u op bij uw school. In de verklaring staat dat uw kind op school staat ingeschreven. En de school geeft in de verklaring het reisadvies voor uw kind.

   Aanvragen

   U kunt leerlingenvervoer online of schriftelijk aanvragen.

   Online

   Vul het digitale formulier in.

   Leerlingenvervoer aanvragen

   Schriftelijk

   Neem contact op met de afdeling Leerlingenvervoer. Stuur een e-mail naar leerlingenvervoer@denhaag.nl of bel via telefoonnummer (070) 752 58 64. Zij sturen u dan per e-mail of per post het formulier toe. De afdeling Leerlingenvervoer is bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 en 13.00 uur.

   Elk jaar aanvragen

   U moet ieder schooljaar opnieuw leerlingenvervoer aanvragen. De gemeente werkt aan een regeling waarbij u leerlingenvervoer voor meer jaren kunt aanvragen. Nu kan dit nog niet.

   Hulp bij uw aanvraag

   Heeft u hulp nodig heeft bij het invullen van het formulier? Dan kunt u naar een Servicepunt XL bij u in de buurt. Of naar Bibliotheek Den Haag.

   Hoelang duurt het

   Binnen 8 weken hoort u of u leerlingenvervoer krijgt.

   Wijziging doorgeven

   Afwezigheid doorgeven

   Hoeft uw kind een keer niet te worden opgehaald? Dan kunt u dit op verschillende manieren doorgeven:

   • Gebruik de AV 070 routevervoer app voor Android of iPhone (met de inloggegevens die u heeft gekregen).

   • Geef dit door via het webportaal Infopoint van AV 070 (met de inloggegevens die u heeft gekregen).
   • Stuur een e-mail naar llvdenhaag@trafficon.nl.

   • Bel op schooldagen tussen 7:00 en 17:30 uur met Trafficon via telefoonnummer: (070) 752 51 55.

   Uw situatie verandert

   • Verhuist u naar een andere gemeente? Heeft u een ander telefoonnummer? Of kan uw kind zelf naar school reizen? Neem dan contact op met de afdeling Leerlingenvervoer. Stuur een e-mail naar leerlingenvervoer@denhaag.nl. Of bel naar (070) 752 58 64. Dat kan op werkdagen tussen 9.00 en 13.00 uur. U krijgt dan een wijzigingsformulier.
   • Gaat uw kind naar een andere school? Doe dan een nieuwe aanvraag.
   • Gaat uw kind stage lopen? De school vraagt het vervoer naar het stageadres voor uw kind aan bij de gemeente.

   Klacht indienen

   Heeft u een klacht over een rit met een taxibusje of taxi? Neem dan binnen 3 weken contact op met Trafficon. Stuur een e-mail naar llvDenHaag@trafficon.nl. Of bel naar (070) 752 51 55.

   Meld het volgende bij uw klacht:

   • uw naam
   • naam van de chauffeur of begeleider
   • naam en geboortedatum van uw kind
   • uitleg van de klacht
   • datum en tijdstip van de rit
   • naam van de school of bestemming

   Meer informatie

   De regels voor leerlingenvervoer vindt u in de Verordening leerlingenvervoer gemeente Den Haag 2014 op overheid.nl.

   Heeft u vragen over leerlingenvervoer? Stuur een e-mail naar leerlingenvervoer@denhaag.nl. Of bel via telefoonnummer (070) 752 58 64. Bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 en 13.00 uur.