Lijst gecontracteerde aanbieders Wmo maatwerkarrangementen (zorg in natura)

Komt u in aanmerking voor hulp bij het huishouden, begeleiding, dagbesteding of gebruik van logeeropvang? Als u gebruik wilt maken van zorg in natura, kunt u kiezen uit de lijst met aanbieders waar de gemeente een contract mee heeft afgesloten.

Bekijk deze aanbieders in onderstaande lijst. Klik in de 1e kolom op de naam van de aanbieder om naar de website te gaan.

Lijst met gecontracteerde aanbieders

Lijst gecontracteerde aanbieders
Naam en website Hulp bij het huishouden Begeleiding (Sociaal en persoonlijk functioneren, Omgaan met zelfzorg en gezondheid, Dagbesteding, Financiën) Logeeropvang
Alea Care B.V. Ja Ja Nee
Algemeen Thuiszorgbureau (ATZB) Ja Nee Nee
Axxicom Thuishulp B.V. Ja Ja Nee
Birtick Zorg en Welzijn i.c.m. Focus op Zorg Nee Ja Nee
Boba levensloopbegeleiding Nee Ja Nee
BTO Thuiszorg Ja Ja Nee
Buurtdiensten Nederland B.V. Ja Nee Nee
Cardia Ja Ja Ja
Centrum Zorg en Welzijn Ja Ja Nee
Comfort Zorg & Welzijn Ja Ja Nee
Evita Zorg B.V. Ja Ja Nee
Exodus Zuid-Holland Nee Ja Nee
Florence Ja Ja Ja
Fonteynenburg Ja Ja Nee
Gemiva Ja Ja Nee
GGZ Delfland Sint Jorisweg Nee Ja Nee
Haagse Wijk- en WoonZorg (HWW) Ja Ja Ja
Henriëlla Thuiszorg Ja Ja Nee
Humanitas Ja Ja Nee
H.V.P. Ja Ja Nee
Impegno Begeleiding B.V. Nee Ja Nee
Ipse de Bruggen Ja Ja Nee
Jan Arends Nee Ja Nee
Stichting 's Heeren Loo Nee Ja Nee
Kessler Stichting Ja Ja Nee
Medicare Groep B.V. (= Maxima) Ja Ja Nee
Stichting Mens en Tuin Nee Ja Nee
Middin Ja Ja Ja
Mita Zorg B.V. Ja Ja Nee
Multi Care Thuiszorg B.V. Ja Ja Nee
Werk & Begeleiding Zuid Holland en Zeeland B.V. (Philadelphia) Nee Ja Nee
PrivaZorg Ja Nee Nee
Prodeba Nee Ja Nee
Raphaël-stichting Nee Ja Ja
Respect Zorggroep Nee Ja Ja
Royal Topzorg B.V. Ja Nee Nee
Royaal Thuis (voorheen Clementia) Ja Ja Nee
Royaal Zorg B.V. / Talenty Ja Ja Nee
Sanitas Custos Care (SCC) B.V. Ja Ja Nee
Stichting Akwaaba Zorg Nee Ja Nee
Stichting Anton Constandse Ja Ja Nee
Stichting Beatrice Care Ja Ja Nee
Stichting Eykenburg Ja Ja Ja
Stichting Jados Nee Ja Nee
Leger des Heils Ja Ja Nee
Leveo Care Nee Ja Nee
Limor Ja Ja Nee
Stichting OmniaZorg Nee Ja Nee
Parnassia Ja Ja Nee
Perspektief Nee Ja Nee
Pret in Herstel Nee Ja Ja
Schroeder van der Kolk Nee Ja Nee
Stichting Siriz Nee Ja Nee
De ZorgSter Ja Ja Nee
Stichting Windroos Foundation Nee Ja Nee
Stichting WoonZorgcentra Haaglanden (WZH) Nee Ja Ja
Thuiszorg INIS B.V. Ja Nee Nee
Thuiszorg Mozaiek B.V. Ja Ja Nee
Tzorg Ja Ja Nee
Vierstroom Ja Nee Nee
Zorg Advies Bureau Haaglanden (ZAB) B.V. Ja Ja Nee
Zorg@home B.V. Ja Nee Nee

Meer informatie

Voor meer informatie bekijk de pagina Ondersteuning regelen via de gemeente.

Zie ook Wat is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Gepubliceerd: 1 juni 2018Laatste wijziging: 30 oktober 2019