Hulp met boodschappen doen

Lukt het u niet meer goed om zelf boodschappen te doen? Bijvoorbeeld door ziekte, een handicap of omdat u ouder wordt? Dan kunt u op verschillende manieren hulp krijgen.

Hulp die u zelf regelt

U kunt u bijvoorbeeld:

Hulp die de gemeente regelt

Vanaf 1 januari 2017 is het doen van boodschappen geen onderdeel meer van de hulp bij het huishouden. Lukt het toch niet om met een van de bovenstaande manieren boodschappen te doen? Dan kan de gemeente in sommige gevallen hulp met het doen van boodschappen regelen. Doe hiervoor een Wmo-melding.

Doe een Wmo-melding

Na de Wmo-melding

Heeft u een Wmo-melding gedaan? Een medewerker van de gemeente belt u op voor een afspraak. Tijdens deze afspraak praat u over de hulp die u nodig heeft. Daarna krijgt u per post een advies. Met dit advies vraagt u de hulp aan.

Eigen bijdrage

Krijgt u hulp met het doen van boodschappen? Dit wordt geregeld via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Soms moet u hiervoor betalen. Dit heet de eigen bijdrage.

Zorg in natura of persoonsgebonden budget

Hulp bij boodschappen doen regelt u op 2 manieren:

Zie ook Wat is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Gepubliceerd: 19 december 2014Laatste wijziging: 16 oktober 2019