Hulp en advies bij huiselijk geweld en kindermishandeling

Iedereen kan voor informatie, hulp en advies terecht bij ‘Veilig Thuis’ op 0800 - 2000 (ook anoniem). Veilig Thuis Haaglanden is het centrale advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling.

Veilig Thuis helpt bij:

  • huiselijk geweld
  • kindermishandeling
  • verwaarlozing

maar ook bij het vinden van een oplossing voor de gevolgen van:

  • vechtscheidingen
  • geweld door eerwraak
  • huwelijksdwang
  • meisjesbesnijdenis
  • ouderenmishandeling
  • loverboys
  • mensenhandel

Voor wie?

Veilig Thuis is er voor slachtoffers, plegers, kinderen, familie, buren en andere omstanders die hulp zoeken of advies willen. Veilig Thuis geeft advies, maar kan ook doorverwijzen naar bijvoorbeeld een hulpverlener of zorgen voor opvang.

Contact

Maakt u zich zorgen over uw eigen thuissituatie of die van iemand uit uw omgeving? Leest u dan de informatie van het centrale advies- en meldpunt Veilig Thuis Haaglanden of neem direct contact met ze op.

Gepubliceerd: 19 december 2014Laatste wijziging: 19 november 2020