Boekhorststraat: herinrichting

In 2019 maakte de gemeente een voorontwerp voor de herinrichting van de Boekhorststraat. Met als doel om de straat mooier en aantrekkelijker te maken. Daarna heeft de buurt dit ontwerp bekeken. Zo’n 40 ondernemers en bewoners stelden een aantal verbeteringen voor. Deze verbeteringen heeft de gemeente verwerkt in het Voorlopig Ontwerp.

De Boekhorststraat
De Boekhorststraat

Aanpassingen ontwerp

De verbeteringen die de gemeente in het nieuwe ontwerp heeft opgenomen zijn:

 • Het aantal parkeerplaatsen is na reacties uit de buurt teruggebracht van 56 tot 32. In het 1e ontwerp waren dit 46 parkeerplaatsen.
 • Van de 32 parkeerplaatsen zijn er 6 bedoeld als laad- en loszone.
 • Er komen 3 gehandicaptenparkeerplaatsen. Deze komen zo dicht mogelijk bij de voordeur.
 • Maximaal 8 parkeerplekken krijgen van maart tot oktober een nieuwe bestemming als terras. Horecaondernemers kunnen hiervoor een aanvraag indienen.
 • Er komt meer groen in de groenvakken.
 • 1 parkeerplaats bij de Boomhuttenclub kan overdag gebruikt worden als parkeerplaats voor bakfietsen.
Hoge Resolutie Boekhorststraat Winkelstraat
VOORLOPIG ONTWERP VOOR DE BOEKHORSTSTRAAT. KLIK OP ‘Download afbeelding’ VOOR EEN GROTE VERSIE. Afbeelding downloaden

Wat gaat er veranderen?

Doel van de herinrichting is de Boekhorststraat aantrekkelijker, verkeersveiliger en groener te maken. Naast deze wijzigingen doet de gemeente dit ook door:

 • Vijf extra verkeersdrempels aan te leggen.
 • De straat iets breder te maken zodat er meer ruimte komt voor fietsers. Hierdoor kunnen fietsers veilig in beide richtingen fietsen.
 • Het planten van 23 bomen in de parkeerstrook.
 • Het maken van een klimaattuin bij de kruising met de Nieuwe Molstraat/Hamerstraat.
 • Extra fietsnietjes te plaatsen.
 • Bestaande straatverlichting een hoger wattage te geven waardoor ze meer licht geven.

Planning

Het aangepaste ontwerp heeft in de zomer van 2021 ter inzage gelegen. En is in december 2021 vastgesteld door het collega van B&W. De gemeente verwacht in september 2022 een aannemer te kunnen kiezen. De uitvoering staat gepland vanaf januari 2023 tot en met juli 2023.

Meer informatie of vragen?

Heeft u vragen over de herinrichting van de Boekhorststraat? Stuur dan een mail naar Begin link: boekhorststraat@denhaag.nl, einde link. .

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070