Leerwerkcheque voor bedrijven

Vindt u het lastig om jonge, gemotiveerde medewerkers te vinden? Voor jongeren tot 27 jaar met weinig of geen werkervaring is het soms lastig om een (leer)baan te vinden. De leerwerkcheque geeft hiervoor een oplossing.

De leerwerkcheque geeft u de mogelijkheid om jongeren te betrekken bij uw organisatie. Jongeren die met een frisse blik naar het vak kijken. Misschien ontmoet u zo wel een toekomstige medewerker. U biedt een werkervaringsplek aan voor 6 maanden, 32 uur per week. U betaalt de jongeren een vergoeding maar krijgt een groot gedeelte hiervan terug via de gemeente.

Voorwaarden

 • U staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel.
 • U hoeft niet als erkend leerbedrijf ingeschreven te staan, maar u verklaart wel te zorgen voor een goede begeleiding van de jongere. U doet dit door het tekenen van het aanvraagformulier en de leerwerkovereenkomst, of praktijkovereenkomst (BPVO).
 • Voor praktijkschoolleerlingen, leerlingen van het voortgezet speciaal onderwijs en ROC geldt dat de leerwerkcheque kan worden gebruikt voor de (resterende) duur van het schooljaar (tot maximaal 10 maanden).
 • U tekent voor de stage een intentieverklaring.
 • Het opdoen van werkervaring en vakkennis staan centraal, de werkzaamheden zijn aanvullend.
 • U kunt meerdere jongeren met een leerwerkcheque plaatsen in uw bedrijf. Dit mag ook buiten Den Haag zijn.

  Kosten en vergoeding

  U betaalt de stagiair:

  • van 16 en 17 jaar: € 400 (netto) maandelijks waarvan u € 300 terugkrijgt van de gemeente
  • van 18 tot 27 jaar: € 600 (netto) maandelijks waarvan u € 500 terugkrijgt van de gemeente

  Omdat de leerwerkstage geen arbeidsovereenkomst maar een leerwerkovereenkomst is, hoeft u geen:

  • minimumloon te betalen
  • WW, ZW of pensioen af te dragen

  U draagt wel ZVW-premie en loonheffing af. In de Leerwerkovereenkomst Haagse Leerwerkcheque vindt u meer informatie over verzekeringen (aansprakelijkheid), ziekte en ontslag.

  Betaling

  De betaling is maandelijks. De 1e betaling krijgt u nadat:

  • de leerwerkovereenkomst en het aanvraagformulier zijn ondertekend door alle partijen
  • de aanvraag is goedgekeurd door de gemeente
  • de 1e salarisbetaling is zichtbaar in de administratie van de Belastingdienst

  Bruto komt de vergoeding aan de werknemer neer op:

  • van 16 en 17 jaar : € 400 + € 27,80 ZVW premie aan werkgeverslasten
  • van 18 tot 27 jaar: € 636,50 + € 44,41 ZVW premie aan werkgeverslasten

  Tussentijdse beëindiging contract

  Tussentijdse beëindiging van het contract is alleen mogelijk:

  • door opzegging van de organisatie of deelnemer met wederzijdse instemming
  • als de jongere tussentijds een gewone baan vindt

  Beëindigt 1 van u beiden het contract? Neem dan contact op met de afdeling Subsidie en regelingen. De gegevens hiervan staan in de beschikking die u ontvangt.

  Aanvragen

  Kijk voor het aanvraagformulier, de leerwerkovereenkomst, praktijkovereenkomst en intentieverklaring op Werkervaring opdoen met Leerwerkcheque.

  Contact

  Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie? Dan kunt u contact opnemen met SZW.

  Gepubliceerd: 10 september 2018Laatste wijziging: 27 september 2018