Hoogte vermogen bij aanvragen bijstandsuitkering

Als u een bijstandsuitkering aanvraagt, kijkt de gemeente naar uw vermogen. Is dat meer dan een bepaald bedrag? Dan moet u dat eerst opmaken voordat u een uitkering krijgt.

Onder vermogen vallen eigendommen, bijvoorbeeld waardevolle sieraden, een auto of spaargeld. Ook grond of een huis in Nederland of in het buitenland horen tot het vermogen.

Maximaal vermogen

Hoeveel vermogen u voor de bijstandswet mag hebben, hangt af van uw situatie:

  • Heeft u een gezin? Dan krijgt u geen uitkering als de waarde van uw gezinsvermogen meer is dan
    € 12.450. (€ 12.590 in 2021)
  • Bent u alleenstaand? Dan mag u maximaal € 6.225 (€ 6.295 in 2021) aan vermogen hebben.
  • Voor mensen met een eigen huis geldt een extra vrijlating. De bijstand krijgt u als lening totdat de overwaarde van uw woning minder is dan € 52.500 (€ 53.100 in 2021). U moet de lening terugbetalen na het beëindigen van de uitkering of na verkoop van uw woning.

Spaargeld

Uw spaargeld en het spaargeld van uw minderjarige kinderen tellen mee als vermogen. De gemeente kijkt bij uw aanvraag of u verantwoordelijk bent omgegaan met uw spaargeld. En het heeft uitgegeven aan belangrijke zaken als huur, eten, medische kosten of het vervangen van duurzame gebruiksgoederen, zoals een wasmachine. Bij onverantwoordelijke uitgaven kan de gemeente besluiten dat u niet direct een uitkering krijgt.

Contact

Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met SZW.

Zie ook

Gepubliceerd: 18 maart 2019Laatste wijziging: 28 december 2020