Fraude met bijstandsuitkering melden

Denkt u dat iemand onterecht een uitkering krijgt? Meld dit bij de gemeente. U hoeft uw eigen naam niet te noemen.

Melden

  Uitkeringsfraude melden

  U kunt uitkeringsfraude ook telefonisch melden via de Tiplijn (070) 353 79 71 of per post sturen naar:

   Gemeente Den Haag
   t.a.v. afdeling Handhaving & Fraudebestrijding
   Antwoordnummer 1630
   2502 VB Den Haag

   De afdeling Handhaving & Fraudebestrijding onderzoekt de melding. De gemeente gaat vertrouwelijk om met uw informatie.