Energietoeslag aanvragen

In 2022 stegen de prijzen voor energie. Om mensen met een laag inkomen te helpen is er een energietoeslag. Ook in 2023 komt er een energietoeslag. Hiervoor moet de Rijksoverheid de wet aanpassen. De gemeente verwacht dat dit in het najaar gebeurt.

Gemeenten mogen deze toeslag pas betalen als de Rijksoverheid de wet hiervoor heeft aangepast. En duidelijk is voor wie de toeslag is.
De gemeente moet opnieuw kijken wie hier recht op heeft.

Als u een aanvraag kunt doen, dan leest u dat op deze pagina.

U kunt geen energietoeslag 2022 meer aanvragen.

Wat de gemeente nu al weet:

 • Heeft u in 2022 energietoeslag en de vooruitbetaling van € 500 gekregen? Als u in 2023 geen recht heeft op de energietoeslag hoeft u de vooruitbetaling niet terug te betalen.

Bent u student?

Uitwonende studenten met een aanvullende beurs ontvangen in 2023 een vergoeding voor energiekosten. Deze vergoeding regelt DUO. Studenten kunnen geen energietoeslag aanvragen bij de gemeente.

Let op!
Er zijn oplichters actief. Zij sturen mensen nep-mail, nep-appjes of bellen u op. Lees wat u moet doen.

Wat is het

De energietoeslag is extra geld voor uw energierekening.

Als u in Den Haag recht had op energietoeslag 2022, dan kreeg u in dat jaar:

 • € 1400 voor 2022
 • € 500, alvast voor 2023

Voor wie

De energietoeslag 2022 gold voor huishoudens met een inkomen tot 130% van de bijstandsnorm, die voldeden aan de voorwaarden voor energietoeslag 2022.

Ondersteuning voor studenten

Als student heeft u in Den Haag geen recht op energietoeslag. Maar u heeft misschien wel recht op andere vormen van inkomensondersteuning. Zoals de bijzondere bijstand.

U bent van harte welkom bij Helpdesk Geldzaken. U krijgt daar persoonlijk advies over hoe u kunt besparen en van welke voorzieningen u gebruik kunt maken. De consulent Geldzaken kan u ook helpen bij het aanvragen van deze voorzieningen.

Maak een gratis afspraak bij Helpdesk Geldzaken.

Voorwaarden

U kon in 2022 de energietoeslag aanvragen als u voldeed aan deze voorwaarden:

Over uzelf:

 • U bent 21 jaar of ouder.
 • U heeft de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfstitel.

Over uw woning:

 • U woont in Den Haag.
 • U heeft voor deze woonruimte een huur- of koopovereenkomst op uw naam.
 • De energieaansluiting staat op uw naam. Of u heeft een huurcontract inclusief gas, licht en water.

  Over uw inkomen:

  • Uw netto-inkomen is lager dan 130% van de bijstandsnorm die voor u geldt.

  Wat telt mee als inkomen?

  • loon dat u krijgt van een werkgever
  • uitkering van het UWV, de gemeente, de SVB of een andere organisatie
  • inkomen uit eigen bedrijf
  • inkomen uit verhuur van een (deel van de) woning of grond en gebouwen (vastgoed).
  • inkomen uit kinderalimentatie en partneralimentatie
  • pensioen
  • heeft u een partner? Dan telt het inkomen van uw partner ook mee.

  Het inkomen van kinderen die bij u wonen telt niet mee. Ook de toeslagen van de Belastingdienst en de Kinderbijslag van de SVB tellen niet mee.

  Nodig bij uw aanvraag

  U kunt op dit moment geen aanvraag doen voor 2023. Als u een aanvraag kunt doen, dan leest u dat op deze pagina. De gemeente verwacht dat dit in het najaar zal zijn.

  Aanvragen

  U kunt op dit moment geen aanvraag doen voor 2023. Als u een aanvraag kunt doen, dan leest u dat op deze pagina. De gemeente verwacht dat dit in het najaar zal zijn.

  Goed om te weten

  De kans is klein dat u de energietoeslag terug moet betalen

  Heeft u recht op de energietoeslag? Dan is de vergoeding een gift. U hoeft het niet terug te betalen.

  Dat geldt ook voor de vooruitbetaling voor 2023. U hoeft dat bedrag niet terug te betalen. Ook niet als in 2023 blijkt dat u geen recht meer heeft op toeslag. Bijvoorbeeld omdat uw inkomen is gestegen.  

  U moet de energietoeslag alleen terugbetalen als later blijkt dat u er op het moment van aanvragen geen recht op had. Bijvoorbeeld omdat de informatie die u heeft gegeven bij uw aanvraag niet klopt.

  Waarschuwing tegen oplichters

  Er zijn oplichters actief. Zij sturen mensen nep-mail, nep-appjes of bellen u op. Krijgt u een bericht over de energietoeslag? Dit is het advies:

  • Krijgt u een app of sms over de energietoeslag? Dan heeft u te maken met een oplichter. Klik nergens op. Verwijder het bericht direct.
  • Heeft u een e-mail gekregen over de energietoeslag? Controleer dan éérst het mailadres van de afzender. Is dat energietoeslag@denhaag.nl? Dan komt de mail van de gemeente. Is de afzender anders? Dan komt de mail van een oplichter. Klik nergens op. Verwijder de mail direct.
  • Wordt u gebeld over de energietoeslag, maar heeft u geen aanvraag gedaan? En ook geen brief van de gemeente ontvangen? Dan is de beller geen medewerker van de gemeente. Geef geen antwoord of gegevens. Verbreek de verbinding direct.

  Twijfelt u of een telefoontje, mailtje of appje van de gemeente komt? Of heeft u hulp nodig? Bel dan met onze Klantenservice (070) 353 75 00. Dat kan op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur.

  Wanneer geldt iemand als uw partner?

  U bent partners als u getrouwd of geregistreerd partners bent. Of als u op hetzelfde adres woont en:

  • samen een huishouden heeft
  • ex-echtgenoten of ex-partners bent
  • samen een kind heeft, het kind van uw partner heeft erkend of uw partner uw kind heeft erkend
  • u ergens anders als partners geregistreerd staat. Bijvoorbeeld bij de Belastingdienst of als meeverzekerde bij een zorgverzekering.

  U hoeft de energietoeslag niet op te geven bij de belastingaangifte

  Over de energietoeslag betaalt u geen belasting. U hoeft de toeslag daarom niet op te geven bij uw belastingaangifte over het jaar 2022.

  De hoogte van de energietoeslag verschilt per gemeente

  Gemeenten mogen zelf bepalen hoe ze de regeling willen uitvoeren. Elke gemeente neemt daarin eigen beslissingen.

  Energie besparen is altijd een goed idee

  Kijk voor slimme tips op de Denhaag.nl/energie.

  Heeft u een Ooievaarspas? Dan zijn er speciale acties waar u gebruik van kunt maken. Kijk op  Bespaar Energie - Ooievaarspas.

  Hulp bij geldzaken

  Heeft u geen recht op de energietoeslag (bijvoorbeeld omdat uw inkomen net te hoog is of omdat u student bent)? Maar heeft u wel geldzorgen of geldproblemen? Maak dan een afspraak met Helpdesk Geldzaken in uw buurt. Bel (070) 353 61 88 of ga naar de website www.helpdeskgeldzaken.nl. Bent u ondernemer? Maak dan een afspraak bij de Sociaal Raadslieden. U kunt een afspraak maken via onze Klantenservice SZW (070) 353 75 00.

  Contact

  Heeft u vragen over deze en andere regelingen? Dan kunt u contact opnemen met SZW.

  Zie ook: Hulp bij hoge energiekosten