Informatie voor leden kiescollege niet-ingezetenen

De gemeente ondersteunt het kiescollege voor niet-ingezetenen. Op deze pagina vindt u meer informatie voor leden van het kiescollege.

Reserve data vergaderingen

Als er vacatures in het KCNI ontstaan moet hierin worden voorzien. Voor de beëdiging van de dan nieuw benoemde leden wordt een digitale vergadering uitgeschreven. Hiervoor zijn de volgende data gereserveerd:

  • RESERVERING VERVALT: 26 januari 2024 van 13.30 tot 15.00 uur
  • 31 januari 2025 van 13.30 tot 15.00 uur
  • 30 januari 2026 van 13.30 tot 15.00 uur

Vergoedingen, reis en verblijf stemming Eerste Kamer

De hoogte van de vergoeding per vergadering

De kiescollegeleden ontvangen een vergoeding per vergadering. Het kiescollege vergadert normaal gesproken elektronisch. Alleen voor de stemming voor de leden van de Eerste Kamer vindt er in Nederland een fysieke vergadering plaats. De kiescollegeleden ontvangen voor zowel de elektronische als fysieke vergadering hetzelfde bedrag. 

De vergoeding is:

Ingevolge de CAO Rijk 1 juli 2022 1 april 2023 1 januari 2024
Vergoeding per vergadering
€ 105,54 € 108,70 € 110,33

Op 30 mei 2023 kiezen de kiescollegeleden de leden van de Eerste Kamer. Deze vergadering vindt plaats in Den Haag. De leden van het kiescollege kunnen aanspraak maken op een vergoeding van reis- en verblijfskosten. Er geldt een maximaal bedrag dat een kiescollegelid kan declareren ter hoogte van het vastgelegde bedrag voor de betreffende soort onkosten. Mochten de kosten die een kiescollegelid maakt dus lager zijn dan de vergoeding die er beschikbaar is, dan ontvangt hij enkel het bedrag dat hij heeft betaald.

Openbaar vervoer 

Voor het afreizen per openbaar vervoer geldt dat het kiescollegelid zelf mag kiezen in welke klasse gereisd wordt. Onder openbaar wordt vervoer verstaan een reis per trein, veerboot, bus, metro of tram. Een reis per taxi valt niet onder het reizen met het openbaar vervoer.

Vliegreis

Leden van het kiescollege kunnen enkel aanspraak maken op een vergoeding van gemaakte kosten van een vliegreis als hun reistijd met het openbaar vervoer naar Den Haag meer dan 8 uur bedraagt.

Transfer

Uitgangspunt is dat voor de transfer van het vliegveld naar de overnachtingsplek gebruik wordt gemaakt van het openbaar vervoer. Slechts bij uitzondering en na toestemming van de gemeente Den Haag is een vergoeding toe te kennen voor het gebruik maken van een alternatief vervoersmiddel, zoals een taxi.  

Verblijfskosten 

Verblijfskosten worden – zowel wanneer het kiescollegelid zijn verblijf en alles daar omheen zelf regelt als wanneer de griffier van de gemeente Den Haag de overnachting regelt – voor maximaal 7 dagen vergoed. Indien het kiescollegelid niet in staat is om de reis heen en terug binnen 7 dagen te maken, bijvoorbeeld gelet op het aanbod in vliegreizen, en het kiescollegelid het aannemelijk maakt dat het niet mogelijk is om binnen die termijn heen en terug te reizen naar de woonplaats, dan heeft het kiescollegelid maximaal recht op 10 dagen onkostenvergoeding.  

De verblijfskostenvergoeding bestaat, per dag dat het kiescollegelid in Nederland verblijft, uit de volgende onderdelen, waarvoor momenteel de volgende maximale bedragen en voorwaarden gelden:

Kosten Vergoeding Voorwaarden
Kleine uitgaven overdag € 6,34 Hiervoor gelden geen aanvullende voorwaarden.
Kleine uitgaven in de avond € 18,91 Hierop heeft het kiescollegelid recht als hij aansluitend ook overnacht in Nederland.
Logies € 143,97 Per overnachting in Nederland.
Ontbijt € 14,06 Dit geldt als het kiescollegelid de nacht daarvoor heeft overnacht in Nederland.
Lunch € 19,06 Dit geldt voor elke dag dat het kiescollegelid tussen 12.00 tot 14.00 uur in Nederland verblijft.
Avondmaaltijd € 28,84 Dit geldt voor elke dag tussen 18.00 en 21.00 uur die valt in de periode dat het kiescollege-lid verblijft in Nederland.

Declareren

Kiescollegeleden kunnen reis- en verblijfskosten declareren. Hiervoor ontvangen de kiescollegeleden declaratieformulieren. Van alle werkelijk gemaakte kosten sturen zij bewijsstukken mee. Indien de gemeente Den Haag de reis en/of het verblijf regelt kan het kiescollegelid voor die kostenpost geen declaratie indienen.

Declaratieformulieren:

Reiskosten van en naar Nederland

(PDF, 117,7 KB)

Formulier verblijfskosten

(PDF, 110,2 KB)

Reiskosten binnen Nederland

(PDF, 113,6 KB)

Reis en verblijf boeken via VCK Travel

Benoemde kiescollegeleden kunnen hun reis en verblijf voor de stemming van de Eerste Kamer op 30 mei 2023 laten organiseren door VCK Travel. Als een kiescollegelid daarvan gebruik maakt, ontvangt dat lid niet alsnog een onkostenvergoeding voor deze kosten.  Bekijk het Begin externe link: digitale reisaanvraagformulier(Externe link), einde externe link..

De informatie op deze pagina is gebaseerd op de Begin externe link: regeling van het kiescollege niet-ingezetenen(Externe link), einde externe link..

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070