Van tegels naar asfalt op de fietspaden

De gemeente werkt aan veilige fietsroutes waar je prettig kunt fietsen. Daarom heeft de gemeente het programma ‘Omzetting Fietspaden’ geschreven. Dit betekent dat de tegels van veel fietspaden worden vervangen door rood asfalt. Zo kunt u comfortabel fietsen zonder hobbels en kuilen.

Fietsen over asfalt is comfortabeler dan een tegelpad. Daarnaast werkt de gemeente aan:

  • veilige kruispunten en oversteekmogelijkheden, liefst met voorrang voor de fiets
  • zij- en woonstraten zoveel mogelijk voorzien van in- en uitritconstructies:
    • Deze geven met kleur en materiaal aan dat verkeer van en naar de zijstraat voorrang moet verlenen aan het overig verkeer zoals voetgangers en fietsers.
    • Hierdoor ontstaat een ‘non-stop’ loop-/fietsroute voor voetgangers en fietsers.
Fietspaden met glad asfalt (foto: Valerie Kuypers)
Fietspaden met glad asfalt (foto: Valerie Kuypers)

Fietspaden van rood asfalt

Inmiddels is er al bijna 150 kilometer fietspad geasfalteerd. In 2020 komt daar nog eens 3,5 kilometer bij.

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070