Adresonderzoek aanvragen

Staat iemand op uw adres ingeschreven die er niet woont? Of heeft iemand een briefadres op uw adres en kunt u die persoon niet meer bereiken? Dan kunt u een adresonderzoek aanvragen bij de gemeente. U kunt een adresonderzoek ook intrekken.

Voorwaarden

U bent eigenaar, huurder of medebewoner van de woning.

Wanneer kunt u een adresonderzoek aanvragen?

Staat iemand op uw adres ingeschreven maar woont die persoon er niet meer? Dan kunt u bij Publiekszaken een adresonderzoek aanvragen. De gemeente controleert dan of iemand op het adres woont dat in de Basisregistratie Personen (BRP) staat vermeld.

Heeft u of een vorige bewoner iemand toestemming gegeven om zich op uw adres te laten inschrijven met een ‘briefadres’? Als u deze persoon lange tijd niet kunt bereiken of de toestemming voor het briefadres wilt intrekken, kunt u ook een adresonderzoek aanvragen.

U kunt in MijnDenHaag (inloggen met DigiD) onder ‘Basisregistratie’ zien hoeveel mensen er ingeschreven staan op uw adres.

Naam onbekend

Weet u niet de naam van de persoon die onterecht staat ingeschreven op uw adres? Dan kunt u toch een adresonderzoek aanvragen:

  • Bij een digitale aanvraag via deze pagina: vul in de tekstvelden bij ‘Wat zijn de gegevens van de persoon naar wie u onderzoek wilt laten doen?’ vraagtekens in.
  • Bij een aanvraag via MijnDenHaag of aan de balie: geef aan wie er volgens u wél op het adres wonen.

Wanneer kunt u een adresonderzoek intrekken?

Heeft u een adresonderzoek aangevraagd en wilt u dit intrekken? Dan kunt u dit verzoek tot adresonderzoek intrekken. Let er dan wel op dat alleen de aanvrager van een adresonderzoek dit adresonderzoek kan intrekken. Dit kan digitaal of schriftelijk, maar niet aan de balie.

Hoe werkt het?

Een adresonderzoek werkt als volgt:

  • De gemeente krijgt een melding (bijvoorbeeld een aanvraag adresonderzoek), waaruit blijkt dat iemand niet meer woont of niet meer bereikbaar is op het adres waarop deze persoon staat ingeschreven in de BRP van de gemeente Den Haag.
  • De gemeente Den Haag doet dan een adresonderzoek. Een huisbezoek van een toezichthouder van de BRP en het versturen van (oproep)brieven kunnen onderdeel zijn van een adresonderzoek.

Aanvragen

U kunt een adresonderzoek digitaal aanvragen. Bij de aanvraag heeft u nodig:

Onderzoek aanvragen

Via de balie aanvragen

U kunt een adresonderzoek ook persoonlijk aanvragen op 1 van de stadsdeelkantoren. Maak hiervoor een afspraak.

Intrekken

U kunt een adresonderzoek digitaal intrekken. U heeft hierbij nodig:

  • een geldig legitimatiebewijs
  • een schriftelijke verklaring van de aanvrager waarin staat waarom hij of zij het adresonderzoek wil intrekken

Maak duidelijke scans van deze documenten en stuur ze als bijlage met het formulier mee. Anders neemt de gemeente uw verzoek niet in behandeling.

Onderzoek intrekken

Kosten

Gratis.

Hoe lang duurt het?

De gemeente streeft ernaar om een adresonderzoek binnen 12 weken af te handelen. Er zijn verschillende factoren die hierbij een rol kunnen spelen. De voortgang van het adresonderzoek is afhankelijk van de beschikbare informatie. In sommige gevallen betekent dit dat de gemeente meer tijd nodig heeft om een adresonderzoek af te ronden.

Bekijk de video Inschrijving bij de gemeente (YouTube-kanaal van de gemeente)